Sommerhytte

Endring i egenerklæringsskjema og konsesjonsmodul for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Kommuner som har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrenseforskrift) kan i sin forskrift bestemme at denne skal gjelde for hele eller for deler av kommunen.

Det har fram til nå vært slik at erververe skal bruke skjema «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense», LDIR-356 (rødt skjema) i alle kommuner som har nullgrenseforskrift, også der nullgrenseforskriften bare gjelder for deler av kommunen. Dette blir nå endret.

Endringen skulle egentlig tre i kraft fra 1. oktober 2018, men vi har fått opplyst fra Kartverket at endringen vil bli noe utsatt. Endringene som er beskrevet i brevet vil først gjelde fra det tidspunkt den nye versjonen av matrikkelen blir satt i produksjon.

Les mer om endringen her.

 

Del artikkel