Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Bustadoppføringslovens § 12 niende ledd regulerer kjøpers sanksjonsmuligheter der garanti etter § 12 ikke blir stilt til riktig tid. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar i år.

Før lovendringen kunne kjøper, på visse vilkår, heve avtalen med entreprenøren dersom han ikke stilte garanti etter § 12. Hevingsrett gjaldt kun i de tilfelle det var avtalt utsatt garantistillelse. Nå, etter lovendringen, er hevingsrett bortfalt og kjøper har etter bestemmelsen rett til å holde tilbake alt vederlaget inntil garantien er på plass.

NEF sendte i desember 2018 en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende denne bestemmelsen. Spørsmålet vi ønsket svar på var om endringen som trådte i kraft 1. januar i år hadde virkning for avtaler som var inngått før ikrafttredelsen, hvis garantistillelsestidspunktet inntrer etter ikrafttredelsen.

Eksempel:

Avtale om kjøp av bolig under oppføring er inngått i 2018 og det er avtalt utsatt garantistillelse (for eksempel forbehold om igangsettingstillatelse): Garantiplikten inntrer av den grunn først i 2019. Dersom entreprenør ikke oppfyller sin garantiplikt, vil kjøper ha hevingsrett etter bustadoppføringslovens § 12 niende ledd slik den var i 2018, eller vil kjøper kun ha rett til å holde tilbake vederlaget etter bestemmelsen slik den er i 2019?

Justisdepartementet uttaler i svaret at det må legges til grunn at endringen i bustadoppføringsloven kun får anvendelse for avtaler som inngås etter ikrafttredelsen. Dette innebærer at kjøper vil ha hevingsrett i tilfeller der avtalen er inngått mellom 1. januar 2017 og 31. desember 2018.

Les hele brevet fra Justisdepartementet her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no