Olav Kasland Forbrukerrådet

Ny boligdirektør i Forbrukerrådet

Olav Kasland, har blitt ny fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet. 57-åringen kommer fra jobben som ordfører i Bø i Telemark etter å ha hatt permisjon fra tidligere stilling i Forbrukerrådet. 

(saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2019)

Før det har Kasland jobbet mange år med interessepolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, i organisasjoner som Norges og internasjonale Røde Kors, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Mental Helse.

– Hvilke oppgaver kommer du til å fokusere på i starten av ditt virke som fagdirektør bolig i Forbrukerrådet?

Først og fremst må jeg oppdatere meg på fagfeltet som er omfattende. Det skal også ansettes en seniorrådgiver og et team med juridisk og kommunikasjonskompetanse skal etableres. Å få vedtatt en ny Avhendingslov, som NEF og Forbrukerrådet har samarbeidet om, er en prioritert oppgave i 2019. Håndverkertjenester vil være et område vi jobber videre med. Under overskriften «bærekraftige boliger» vil vi ha forskjellige tiltak. Hyttemarkedet er også noe vi skal se nærmere på. Vi kommer også til å se nærmere på omfanget og innholdet av klager på nye boliger.

– Hvordan opplever du det norske boligmarkedet?

Jeg opplever at eiendomsmarkedet har blitt mye bedre etter at kompetansekravet til eiendomsmeglerne ble innført. Sett ifra et forbrukerperspektiv mener jeg fortsatt vi har flere forbedringspotensialer, som f.eks.:

• Jeg mener budrundene skjer for raskt
• Takstmennenes tilknytting til meglerforetakene
• Godkjenningsordning for takstmenn
• Takstrapportene må standardiseres og gjøres forståelig for forbruker
• Solgt «som den er» skaper mange problemer for forbruker. Den ønsker vi fjernet i ny avhendingslov
• Ved et boligsalg kan selger forsikre seg mot det meste, mens kjøper ikke har de samme mulighetene. Igjen, sett fra et forbrukerperspektiv, er dette en ubalanse vi finner problematisk.

– Hvilken del av boligtransaksjonen opplever dere i Forbrukerrådet som mest problematisk?

Når budrunden er i gang, opplever vi hurtigheten i den som problematisk. Definisjonen om hva som er skjult mangel eller ikke, er også problematisk og konfliktfylt. Ellers blir det repetisjon på de eksemplene som du ser ovenfor. Takstmennenes kompetanse og uavhengighet er viktig.

– Hvor er det forbrukerne har størst problemer?

– Se svarene ovenfor. Forbrukeren har også et ansvar i å sette seg inn i dokumentasjonen og forholdene som gjelder. Kan eiendomsmeglerne bli enda flinkere til å gi objektiv og forbrukervennlig informasjon?

– Hvilket forhold har du til eiendomsmeglingsbransjen?

Jeg har et svært tett forhold til eiendomsmeglerbransjen ???? Min kone er advokat, har jobbet som eiendomsmegler og har i mange år vært lærer og leder av eiendomsmeglerstudiet ved universitetet i Bø. Eiendomsmeglerbransjen har blitt mye snakket om og diskutert i vårt hjem. Vi har også gode venner som er eiendomsmeglere. Utover dette har vi brukt eiendomsmeglere selv, helt uten konflikter ???? Konklusjon: Jeg har et godt forhold til eiendomsmeglingsbransjen.

– Hva er det viktigste eiendomsmeglerne bidrar med i boligomsetningen?

Gjennomført slik det skal gjøres, gir trygghet for boligselger og kjøper. De er en profesjonell aktør som kjenner sitt marked og kan hjelpe forbruker. Utdanningsnivået og kompetansekravet som nå er pålagt eiendomsmeglerne har bidratt til å heve det faglige nivået.

– Hvordan ser du på samspillet mellom Forbrukerrådet og NEF?

Dette samspillet opplever jeg som svært godt. Jeg har allerede rukket å ha møte med adm. dir i NEF, Carl O. Geving, og fått et veldig godt inntrykk. Den jobben som vi har gjort sammen for å endre Avhendingsloven har vært veldig positiv. Det er sikkert områder vi også i fortsettelsen vi være uenige om, men det mener jeg gjør begge organisasjoner bedre. Vi har begge våre roller og mandat å ivareta.

– Tror du det er store forskjeller på hvordan boliger omsettes om 10 år? – Hva er i tilfelle de største forskjellene?

Jeg håper og tror at kjøper og selger er mer likestilte. At forbruker har tid og innsikt nok til å ta gode kvalifiserte valg i sitt livs største investering. I tillegg kan også kravene kjøperne har til boliger ha endret seg, for eksempel ved at vi som kjøper tar sterkere eierskap til både miljø og nærmiljøet rundt boligen.

Del artikkel