• Fagartikkel
Forbudsområdeoversikt

Spionasje fra luften

Av: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2019

Norge er et mål for andre lands etterretning. Slik etterretning finner sted i en rekke ulike sammenhenger og det benyttes mange forskjellige metoder og teknikker. Felles for alle er at de søker å samle inn informasjon som bidrar til å kartlegge kapasiteter og sårbarheter.

Rundt om i Norge finnes det en rekke områder som kan inneholde detaljer og sensitiv informasjon som man ikke ønsker å dele med andre lands etterretningstjenester. Mange slike har derfor forbud mot bruk av sensorer fra luften – herunder fotografering og filming.

Selv om man ikke driver med spionasje gjelder de samme reglene. Det er ikke så vanskelig å se for seg at man faktisk kan bidra til å forenkle jobben for etterretningstjenestene dersom man offentliggjør informasjon fra slike områder i åpne kilder.

Eiendomsbransjen benytter i økende grad fotomateriale fra droner og andre eleverte løsninger for å markedsføre eiendommer for salg. Ved flere anledninger har dette medført brudd på bestemmelsene, gjennom at det er benyttet drone for innhenting av bilder som berører publiserte, sensitive områder.

Det er viktig å være klar over at det er straffbart både å innhente og på annen måte bruke informasjon om forbudsområdene.

Bruk av droner omfattes av mange ulike regelverk, og det kan være krevende å navigere riktig blant alle bestemmelsene. I kartløsningen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), med oversikt over forbudsområdene, kan man derfor også velge å synliggjøre kartlag fra Avinor (droneforbudsområder rundt flyplasser) og miljøvernområder og nasjonalparker fra Miljøverndirektoratet.

Visste du at…

Tidligere ble sensitive områder retusjert bort fra flyfoto og kart, og man benektet eksistensen av anleggene. Med øket tilgjengelighet av satellittbilder, og introduksjonen av droner – som har gjort sensorbruk fra luften til allemannseie – har beskyttelsen av slike områder endret karakter de senere årene.

For ca. ti år siden gikk man bort fra retusjering, og begynte i stedet å beskytte detaljer ved å redusere oppløsning av bilder innenfor sensitive områder. Dette kan man se på Google Maps og andre karttjenester. Informasjonen fra forbudsområdene er innsamlet og bearbeidet av spesielt godkjente selskaper som er underlagt sikkerhetsloven og er under tilsyn av NSM.

I dag er områdene, hvor det er forbudt å fotografere og filme, offentliggjort. Av sikkerhetsmessige hensyn kan ikke alle sensitive områder offentliggjøres. Derfor er det krav om varsling dersom man ønsker å benytte andre sensorsystemer, enn foto/video, fra luften utenfor forbudsområdene.

De publiserte forbudsområdene kan man finne på https://nsm.stat.no/

Del artikkel: