• Fagartikkel
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

I mars 2017 godkjente Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en ny meglerstandard for kjøp av aksjeselskap som eier bygg under oppføring, og der kjøperen overtar aksjene før bygget er ferdigstilt, såkalt forward med umiddelbar aksjeoverdragelse (tidligere kalt egentlig forward).

Med utgangspunkt i denne standarden er det nå laget en forward med utsatt aksjeoverdragelse (tidligere omtalt som uegentlig forward). Disse avtalene kjennetegnes ved at avtalen inngås mens bygget er under oppføring, men kjøperen først overtar aksjene når bygget er ferdigstilt og leietakeren har flyttet inn.

BA-HR har bistått FFN og NEF med utarbeidelsen av de nye standardene.

Både de nye og oppdaterte forwardmalene ertilgjengelig på nettsidene til FFN og NEF .

Del artikkel: