• Fagartikkel
kartverket-indent

Ny rettsstiftelsesident i grunnboken – hva betyr tallene?

NEFs juridiske avdeling dekoder Kartverkets nye koder!

Av Katerin Lind-Klev, advokat på NEFs juridiske avdeling

I forbindelse med at man åpnet for elektronisk tinglysing 18. april i år har Kartverket gått over til nye rettstiftelsesidenter i grunnboken.

Tidligere hadde et tinglyst dokument typisk en slik ident:
536586  16/06/2015

Nå vil det tinglyste dokumentet over ha denne identen i grunnboken:
2015/536586-1/200

 

Det er særlig denne siste delen: «1/200» vi har fått en del spørsmål om hva betyr.

Her er svaret:

Del artikkel: