Ny bestemmelse om eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner

  • Av: Redaksjonen
  • 25. oktober 2019
  • Fagstoff

Av: Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   

Den 1. januar 2020 trer en ny bestemmelse om eierskiftegebyr i eierseksjonsloven i kraft. Bestemmelsen avklarer at det er tillatt å kreve slike gebyr også ved salg av eierseksjoner, den setter et maksbeløp for gebyret på 4R og den bestemmer at gebyret bare kan kreves dekket av selger. Bestemmelsen er skrevet med borettslagsloven § 4-6 som mønster, og vil skape likhet og forutberegnelighet for så vel selgere som kjøpere uavhengig av boligens eierform. Vedtak om at det skal innkreves slike gebyr kan innføres ved styrevedtak, og det er ikke nødvendig at det inntas i sameiets vedtekter.

Avtaletidspunkt

Ved salg av eierseksjon er det i dag vanlig at gebyr for eierskifte medtas som en omkostning for kjøper. For avtaler som inngås etter 1. januar 2020 vil dette ikke lenger være lovlig. Det er avtaletidspunktet, og ikke utstedelses-/forfallstidspunktet på fakturaen som avgjør hvorvidt gebyret kan betales kjøper eller selger.

Dersom en eierseksjon legges ut for salg i november med avtalt overtakelse i januar og det er avtalt at kjøper skal betale gebyret, må megler og oppgjørsavdelingen være oppmerksomme og kontrollere at fakturaen – når den kommer fra forretningsfører – er utstedt i korrekt navn. Hvis forretningsfører har utstedt fakturaen i selgers navn pga. den nye bestemmelsen, må megler/oppgjørsavdelingen be om at det utstedes en ny og korrigert faktura, og begrunne det med at avtalen er inngått før 1. januar.

Den nye bestemmelsen lyder:

63 a. Eierskiftegebyr

Sameiet kan kreve at den som avhender en seksjon, betaler et gebyr på opptil fire ganger rettsgebyret for arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen. Det kan ikke avtales at andre enn den som avhender seksjonen, skal betale gebyret.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no