• Fagartikkel
kartverket

Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. 

Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle.

Kommuneendring, i denne sammenheng, betyr at kommunen enten skifter kommunenummer, slås sammen med andre kommuner eller at det er en grensejustering mellom kommuner. Når kommuner endres eller skifter kommunenummer, vil det føre til endringer i matrikkeldataene. Med tanke på de kommende kommune- og regionendringene, har Kartverket utviklet en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen. Løsningen er kalt Marty. 

Matrikkel: Stenges for all oppdatering i perioden 13.desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1.januar 2020 (totalt ni virkedager). 

Grunnbok: Stenges for all oppdatering i perioden 27.desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1.januar 2020 (totalt én virkedag). 

Hvorfor:  

 • Sikre at kommune- og regionendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1.januar 2020, når reformene trer i kraft. 
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok. 
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere. 

Sikre at andre får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok. 

Konsekvenser 

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr blant annet at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres. 
 • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysning 
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema må sendes på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og ut året. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i perioden.  
 • Ingen tinglysning i perioden grunnboken er stengt. 
 • Alle aktører må kartlegge konsekvenser av hva stengingen av matrikkel og grunnbok betyr for deres interne saksgang/saksbehandling, og planlegge sine aktiviteter ut ifra dette. 

Vær tidlig ute! 

Merk deg datoene for stenging av matrikkel og grunnbok. Planlegg høsten godt og vær tidlig ute. Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom.no og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. 

NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet. 

Praktisk info; 

Både gammel og ny matrikkelenhet vil bli akseptert ved tinglysing i 90 dager etter nyttår. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer ol., som er produsert før nyttår med gammel matrikkelenhet kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars 2020.  

Du kan klikke deg inn på denne siden for å se det nye kommune- og regionkartet her.

Til info vil fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland består uendret. 

Nye fylker fra 2020: 

 • Viken – sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold 
 • Innlandet – sammenslåing av Oppland og Hedmark 
 • Vestfold og Telemark – sammenslåing av Vestfold og Telemark 
 • Agder – sammenslåing av Aust- og Vest-Agder 
 • Vestland – sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Troms og Finnmark – sammenslåing av Troms og Finnmark 

For mer info kan du gå inn på Kartverkets hjemmeside. 

Del artikkel: