Bankenes standardfrase ved oversendelse av oppgjør

  • Av: Redaksjonen
  • 26. september 2017
  • Fagstoff
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Grunnboken har ikke lenger inndelingen pengeheftelser og servitutter. I grunnboken listes nå alle heftelser opp ut fra tinglysingsdato under samlebetegnelsen «Heftelser». Det skilles ikke på hvilke heftelser som kan svekke senere panthavers dekningsmulighet eller ikke.

Av: tidligere fagsjef Margrethe Røse Solli, Norges Eiendomsmeglerforbund

En konsekvens av endringen er at et pantedokument som før 18. april 2017 fremsto med 1. prioritets pant i eiendommen under «Pengeheftelser», nå vil fremstå med prioritet etter en eventuell servitutt som er tinglyst på et tidligere tidspunkt. Både servitutten og pengeheftelsen vil fremstå som «Heftelser» i grunnboken.

Når dere mottar oppgjør for en bolig med forutsetning om første prioritets pant i den kjøpte eiendommen, vil dette ofte være en forutsetning dere formelt sett ikke lenger kan oppfylle. Vi har fått tilbakemelding fra medlemmer at det er en utfordring at bankene fremdeles sender oppgjør med krav om 1. prioritets pant i eiendommen.

Initiativ overfor Finans Norge

På denne bakgrunn har Norges Eiendomsmeglerforbund tatt initiativ overfor Finans Norge og henstilt om at bankene endrer sine forutsetninger i sine oversendelsesbrev, slik at det ikke lenger kreves 1. prioritets pant i eiendommen. Vi har kommet med ulike konkrete forslag til ordlyd, og Finans Norges Fagutvalg har diskutert våre forslag, men har kommet med sin egen formulering.

Finans Norge vil anbefale sine medlemmer å benytte følgende setning i oversendelsen av oppgjør:

«Første prioritet foran avtalepant, utleggspant og andre heftelser som begrenser omsetning av eiendommen, herunder boretter og forkjøpsretter. Vi aksepterer likevel at andre typer heftelser som kjøper/låntaker har akseptert, kan forbli tinglyst på eiendommen med prioritet foran bankens pant.»

Finans Norge tar sikte på å sende et rundskriv med dette som tema til sine medlemmer i løpet av uke 39.

Vanskelig tilgjengelig

Juridisk avdeling synes formuleringen kan virke vanskelig tilgjengelig og – slik vi ser det- kan det oppstå tilfeller der megler ikke kan foreta oppgjør ut fra en slik forutsetning, eksempelvis der det er tinglyst en borett som må vike prioritet hvis ikke banken endrer sin forutsetning.

Etter vårt syn bør megler be kjøper levere salgsoppgaven, hvor heftelser som ikke skal slettes er opplyst, til långiver. Ut fra dette vil banken vite hvilken faktisk prioritet de vil oppnå i eiendommen. Megler må så kontrollere at bankens forutsatte prioritet stemmer med den faktiske prioriteten de vil få i eiendommen.

Ta kontakt med banken

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med banken dersom dere er usikre på om en heftelse begrenser omsetningen av eiendommen eller ikke, eller om det er nødvendig med særskilt avtaler i de enkelte oppgjør.

Les mer om elektronisk tinglysing:

Ny grunnboksutskrift
E-tinglysing til forenkling og besvær?

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no