Renter på klientkonto

Må man skatte av boligsalget?

Det følger av Finanstilsynets rundskriv 7/2014 at kravet i forskriften om «høyest mulig rente» innebærer at dere jevnlig og minimum årlig må kontrollere at den renten dere har på klientkonto er markedsmessig. Hvis renten på klientkonto ligger under den renten foretaket kan få i markedet, og denne forskjellen ikke er ubetydelig, plikter eiendomsmeglingsforetaket å bytte […]

Økt risiko for feilopplysninger

Bygård med aksjeleilighet

Rente – og kostnadsgaloppen kan øke risikoen for feilopplysninger om felleskostnader og lånebetingelser i sameier og borettslag

Kjøpers boligmarked

Renteøkninger og en generell usikkerhet førte til at boligmarkedet snudde i løpet av høsten, og i undersøkelsen Meglerinnsikt kommer det tydelig fram at det nå er kjøperne som sitter med de beste kortene i boligmarkedet.

Arealstandarden på høring

NS3940 Areal- og volumberegninger av bygninger er nå ute til høring. Standard Norges høringsfrist er 30. november.  I arbeidet med å revidere arealstandarden har Norges Eiendomsmeglerforbund vært representert ved juridisk direktør Silje N. Andresen og tidligere fagsjef Nina F. Skumsrud. I de nye reglene har man hatt som mål blant annet å: • harmonisere definisjonen […]