Finanstilsynets arbeid i 2023 og prioriteringer i 2024

Finanstilsynets har sendt ut informasjon om viktige saker i 2023 og deres prioriteringer for 2024 Viktige saker i 2023 Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Finanstilsynet har nylig sendt ut en rapporter der Finanstilsynets arbeid i 2023 på de ulike tilsynsområdene oppsummeres. Rapporten om eiendomsmegling I […]

Nye gebyr på tinglysing

kartverket logo

Gebyrene for tinglysing og bestilling av dokumenter og grunnboksutskrifter fra Kartverket er endret fra 1. januar 2024.

Spørsmål til DIBK om «hobbyrom»

Er det en søknadspliktig bruksendring å ta i bruk hobbyrom som for eksempel soverom, stue, eller kontor? Er det forskjell på hobbyrom i nye og eldre hus, dvs. har hobbyrom alltid vært «hoveddel»?