Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

NEFs juridiske avdeling har i den senere tid fått en del henvendelser hvor budgivers eller kjøpers manglende D-nummer har vært et tema.


Husk rentesatsen på fellesgjelden!

Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Når fellesgjeld oppgis i markedsføringen av en bolig, så skal rentesatsen også være med. Det minner NEFs juridiske avdeling om!


Endringer i konsesjonsloven

Som følge av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) er det gjort en rekke endringer i eiendomslovgivingen i landbruket.


Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger

lønnsnivå for eiendomsmeglerfullmektiger

I rundskrivet klargjør Finanstilsynet ansvaret og pliktene som påhviler henholdsvis eiendomsmeglingsforetaket og den ansvarlige megleren når det gjelder oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger. Les rundskriv 7/2017 fra Finanstilsynet her: Oppfølging av eigedomsmeklarfullmektigar Stort ansvar for tett oppfølging Kort oppsummert kan man utlede…Les mer →


Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

 • Av: Redaksjonen
 • 29. juni 2017
 • Fagstoff

I mars 2017 godkjente Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en ny meglerstandard for kjøp av aksjeselskap som eier bygg under oppføring, og der kjøperen overtar aksjene før bygget er ferdigstilt, såkalt forward med umiddelbar aksjeoverdragelse (tidligere kalt…Les mer →


Ny rettsstiftelsesident i grunnboken – hva betyr tallene?

NEFs juridiske avdeling dekoder Kartverkets nye koder!


Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

 • Av: Redaksjonen
 • 29. juni 2017
 • Fagstoff

NEFs kontraktsmaler for salg av selveiet bolig under oppføring (K1 og K2) er nå oppdatert og tilgjengelig i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon,…Les mer →


Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

 • Av: Redaksjonen
 • 23. juni 2017
 • Fagstoff

Fullmakter ved private skifter av dødsbo skaper noen utfordringer for eiendomsmeglere. Her ser du hva du må tenke på hvis standardfullmakten fra domstol.no brukes.


Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

 • Av: Redaksjonen
 • 19. juni 2017
 • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Finanstilsynet bekrefter i et svar til Norges Eiendomsmeglerforbund at det er i samsvar med god meglerskikk å legge til rette for å kreve inn merverdien ved inngåelse av transportavtalen.


Ny eierseksjonslov med flere endringer

Kongen i statsråd sanksjonerte 16. juni den nye eierseksjonsloven. Det er flere endringer i den nye loven og Kommunal- og moderniseringsdepartementet håper at loven vil tre i kraft fra 1. januar 2018.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no