oslo_leilighet_horison

Fall i boligprisene i oktober

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med med 1,9 prosent i oktober 2022.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent, viser tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge.

  • Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent.
  • I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.
  • Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.
  • I oktober ble det lagt ut 10.447 boliger for salg i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i 2021.
  • Så langt i år er det lagt ut 92.131 boliger for salg. Det er 1,8 prosent færre enn i samme periode i fjor.
  • Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i oktober som er det samme som i september. Raskest salgstid har Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 37 dager.
  • Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Follo hvor prisene steg med 0,3 prosent.
  • Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo og Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent.
  • Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 9,1 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 7,8 prosent og Drammen m/omegn med 7,3 prosent.
  • Svakest utvikling så langt i 2022 har Oslo med en oppgang på 2,9 prosent.

Vi regner med noen måneder med priskorreksjon fra høye nivåer før markedet igjen stabiliseres på et lavere prisnivå.

Her kommer noen betraktninger til statistikken fra administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving:

Omslaget i boligmarkedet er utløst av en brå og brutal renteoppgang, som har svekket kjøpekraften og skapt usikkerhet. Vi regner med noen måneder med priskorreksjon fra høye nivåer før markedet igjen stabiliseres på et lavere prisnivå. For boligeiere som har opplevd sterk verdiøkning det siste året, betyr en priskorreksjon lite. De som skal selge må imidlertid akseptere lavere priser og lengre omsetningstid, og de som skal kjøpe har mer å velge i og kan ta seg bedre tid. Vi forventer nå at bankene sørger for at kredittsystemet fungerer som normalt, selv om rentekostnadene øker og bankenes panteverdier synker, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

NEF er mer bekymret for effektene på boligproduksjonen. Salget av nye boliger er allerede hardt rammet av både høyere byggekostnader og høyere rentekostnader, og usikkerheten i bruktmarkedet smitter over på nyboligmarkedet. Selv om Norges Bank i dag viser til en svakere utvikling i bruktmarkedet, opererer de fortsatt med for optimistiske prognoser for boliginvesteringene. Dette betyr at byggetakten vil falle i tiden som kommer. På sikt vil dette resultere i at markedet tilføres for få nye boliger til å møte etterspørselen, med fare for en ny sterk og ukontrollert prisoppgang. Pressområder som Oslo vil være spesielt utsatt for store prissvingninger, sier Geving.

Dersom regjeringen skulle følge Finanstilsynets råd om innstramminger i boliglånsreguleringen i en situasjonen hvor etterspørselen allerede er dempet av kraftig renteheving, er det fare for at handelen stopper opp og at korreksjonen blir langt dypere og mer skadelig enn den ellers vil bli. NEF vil derfor advare regjeringen sterkt mot å følge Finanstilsynets råd. NEF mener at det vil være klokere å se på innretningen av utlånsforskriften med sikt på å legge til rette for at flere kan få lån på lange fastrentekontrakter som beskytter både låntaker og bank mot tap som følge av overraskende rentehopp, sier Geving.

Oslo-prisene korrigere nå mer ned enn landsgjennomsnittet, fordi veksten har vært sterkere i hovedstaden. Mange analytikere og kommentatorer har sett seg blinde på den svake tilbudssiden i Oslo og lagt til grunn at prisene derfor ikke kunne korrigere ned. Det er en feilslutning. Nå er etterspørselssiden under sterkt press av en voldsom renteøkning i kombinasjon med utlånsforskriftens krav til stresstesting, og vi registrerer at tilbudet av brukte osloboliger har gått fra lavt til høyt ila høsten. På den annen side vil vi på sikt kunne få jojo-priser i Oslo, fordi boligbyggingen svekkes dramatisk av pengepolitikken, sier Geving.

Forbrukerne bør forhandle rente med bankene, og ikke slavisk godta at bankene setter opp renten like mye som styringsrenten har økt, sier Geving.

Del artikkel