Selveier eller borettslag: Gårder som ligger side ved side kan være borettslag eller selveier. Forskjellene ser du her.

Bruktboligmarkedet viser styrke

Prisene på brukte boliger i Norge steg i gjennomsnitt med med 1,5 prosent i februar 2023

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

– Boligmarkedet fortsetter å vise styrke etter omslaget rundt årsskiftet. Den relativt sterke omsetningen i bruktmarkedet må ses i sammenheng med den svake omsetningen i nyboligmarkedet. Usikkerheten er borte i bruktmarkedet, men preger fortsatt nyboligmarkedet som er tynget av høye bygge- og finansieringskostnader. Når det meste av boligetterspørselen rettes mot bruktmarkedet er det en forklaring på hvorfor bruktprisene stiger relativt mye til tross for et høyere rentenivå, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, mens prisene i Norge så langt i år har steget med 4,5 prosent, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no.

– Justeringen av rentestresstesten har bidratt til at flere med lavere til moderate inntekter har fått låne mer etter nyttår. Framover er renteutsiktene usikre, men vi tror at nyboligmarkedet vil tynges mer av høye renter, enn bruktmarkedet. Vi forventer en moderat prisutvikling utover våren, samtidig kan samspillet mellom de to markedene bidra til en relativt sterkere prisutvikling i bruktmarkedet enn vi ellers kunne forvente, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Høyt volum

I februar ble det solgt 6.637 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 13.624 boliger i Norge, noe som er 16,4 prosent flere enn i samme periode i 2022. I februar ble det lagt ut 6.647 boliger for salg i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Raskest i Oslo og Bergen

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i februar ned fra 52 dager i januar. Rasket salgstid har Oslo og Bergen med 30 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 71 dager.

– I Oslo er tilbudssiden relativt lav. Dette kan bidra til høyere prispress enn noen har forutsett. Vi tror at småinvestorene i Oslo vil bli noe mer aktive i bruktmarkedet i 2023 etter at egenkapitalkravet ved kjøp av sekundærbolig er senket fra 40 til 15 prosent. Småinvestorene tiltrekkes av at bruktmarkedet fungerer, samtidig som lavt nyboligsalg og høy befolkningsvekst borger for tilbudsunderskudd og sterk prisvekst fra 2024. I tillegg tror vi at mange opplever eiendomsinvesteringer som en tryggere havn enn aksjer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel