Boligprisnedgang i juli

Ferske boligpristall viser en nedgang i juli måned.

Statistikken fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i gjennomsnitt sank med 1,1 prosent i juli. Prisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligmarkedet har som vanlig vært preget av moderat aktivitet i feriemåneden juli. I de store byene er det for tiden størst interesse for mindre boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi. Med rekordmange innenlands studenter forsterkes denne trenden i august. Vi forventer et kortvarig oppsving i etterspørsel og priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Mer normal juli

Boligmarkedet i juli i 2020 var preget av uvanlig mange omsetninger, så så rart at det var langt færre omsetninger juli i år når det ser ut til at boligmarkedet nå normaliserer seg med slik det pleier å gjøre for årstiden.

Det ble i juli i år solgt 5.041 boliger i Norge, noe som er 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 61.035 boliger i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli 2021, ned fra 29 dager i juni. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn og Stavanger m/omegn med begge 54 dager.

Særproblem i Oslo

I Oslo falt prisene 0,2 prosent og juli var dermed den femte måneden på rad med boligprisfall i hovedstaden.

Gjennom høsten forventer vi imidlertid at den sterkt pandemidrevne etterspørselen etter boliger avtar i takt med høyere renter og endret forbruksmønster. Dermed ligger det til rette for en svakere prisutvikling ut året. Oslo har nå korrigert moderat ned i fem måneder, og vanligvis vil øvrige landsdeler følge samme mønster etter en tid, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norge ser ut til å komme bedre ut av pandemien enn de fleste land. På litt lengre sikt kan økonomisk vekst og økt arbeidsinnvandring til Norge påvirke etterspørselen etter boliger, og da spesielt mindre boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi.

Oslo har et særproblem ved at den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr å bygge mindre boliger. Underskuddet på mindre osloboliger har økt i takt med befolkningsveksten gjennom sterk arbeidsinnvandring og flere studenter. Presset på små boliger må forventes å øke når befolkningsveksten tar seg opp igjen etter pandemien. Dette en utfordring som bare kan løses politisk, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no