tinglysing

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører…Les mer →


Tinglysing

Statens kartverk er nasjonal tinglysingsmyndighet, både hva gjelder tinglysing i fast eiendom og for tinglysing av andel i borettslag. Tinglysing i fast eiendom Alle dokumenter for tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverks hovedkontor på Hønefoss. Alle dokumenter må…Les mer →


Grunnboken

 • Av: Redaksjonen
 • 26. januar 2018
 • Ordbok

Grunnboken er det offentlige registeret over eierskap og rettigheter i fast eiendom i Norge.


Tinglysing

 • Av: Redaksjonen
 • 7. desember 2017
 • Ordbok

Tinglysing betyr at et dokument – for eksempel et skjøte eller en panteobligasjon – blir registrert hos Kartverket.


Tinglysingen blir enklere

Ambita har lansert en ny løsning som tilrettelegger for en enklere tinglysingsprosess mellom banker og meglerhus. I tett samarbeid med SpareBank 1, EiendomsMegler 1 og EVRY har Ambita levert en løsning som muliggjør tinglysing på sekunder.


NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

 • Av: Redaksjonen
 • 7. april 2017
 • Fagstoff

Elektronisk tinglysing er like rundt hjørnet. Dette setter også krav til kommunene ved konsesjonsbehandlingen. NEF og EiendomNorge har nå sendt brev til alle Norges kommuner for å varsle om hva man skal passe på.


Ny løsning gir raskere tinglysing

I disse dager lanseres et nytt tinglysingssystem i Norge. Ambita har jobbet tett med Kartverket i mange år for å sikre at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder rask og effektiv tinglysing. I fremtiden kan du tinglyse på…Les mer →


Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

 • Av: Redaksjonen
 • 5. april 2017
 • Fagstoff
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Her ser du hva du kan forvente.


E-tinglysing – forenkling til besvær?

 • Av: Redaksjonen
 • 4. april 2017
 • Fagstoff

Innføringen av e-tinglysing kan medføre flere praktiske utfordringer, risiko for partene og økt ressursbruk.


Tre kjennelse om fullmakt

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2016
 • Fagstoff

Nedenstående temaer er alle illustrasjoner på at grunnboken for fast eiendom nå i sin helhet er overført til Statens kartverk, og at denne tinglysingsmyndighet søker å samordne praksis for hele landet. Eiendomsmeglerbransjen vil ha registrert at det på en rekke…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no