• Fagartikkel
plan-2092499_1280

Ny Arealstandard, NS3940:2023 er vedtatt

Etter seks års arbeid med revisjon av NS 3940:2012, er den nye standarden nå endelig vedtatt i Norsk Standard.

Målgruppen for denne standarden er hele bygge-, anleggs og eiendomsnæringen (BAE-næringen), samt brukere og forbrukere av bygninger. Standarden er derfor også sentral for eiendomsmeglere.

Komiteen som har arbeidet med standarden er bredt sammensatt med representanter for alle berørte grupper. Eiendomsmeglingsbransjen har vært representert av både Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund. Hanne Nordskog-Inger og Silje N. Andresen har representert meglerorganisasjonene i arbeidet. Frem til september 2020 var det Nina F. Skumsrud som representerte NEF i komiteen.

NS3940:2023 trer i kraft ved utgivelsen, men av hensyn til at det er behov for tid for tilpasning til de nye reglene er det bestemt at målereglene som gjelder boligbygg (Standardens Tillegg A), først skal tre i kraft fra 1. januar 2024.

Norsk Standard har pr i dag ikke endelig utgivelsesdato klar, men de opplyser at den kan ventes utgitt i løpet av et par uker, altså medio oktober.

Når Standarden er utgitt kan den kjøpes på Standard Norges nettbutikk.

Del artikkel: