nef-styret

Meld inn kandidater til NEF-styret

Vil du være med på å påvirke hvem som skal sitte i det nye styret i Norges Eiendomsmeglerforbund er det tid for å melde inn det nå.

Det nye styret skal velges på landsmøtet i Kristiansand 14. mai, og kandidatene må være klare i god tid før det.

Om du kunne tenke deg å stille til valt til styret selg, eller har forslag til kandidater, kan du melde inn dette på årsmøtet i din lokalforening.

Du finner kontaktinformasjon til de forskjellige lokalforeningslederne her.

Sitter du i NEF-styret har du store muligheter til å påvirke hvordan bransjen og forbundet skal utvikle seg framover. Du får også veldig god innsikt i hvordan forbundet jobber og i de politiske prosessene rundt eiendomsmeglingsbransjen.

Har du spørsmål om hva det vil si å sitte i NEF-styret kan du kontakte medlemmene i valgkomiteen til NEF-styret:

– Ingrid Svendsen – 40408052

– Anders Langtind – 93017777

– Bent Norderhaug – 91514822

Del artikkel