Informasjon om lovvalg og kontraktsbetingelser i salgsoppgaven

I salgsoppgaven må det fremkomme tydelig informasjon om hvilken lov som kommer  til anvendelse på kontraktsforholdet, og hvilke kontraktsbetingelser som for øvrig gjelder.

På grunn av endringene i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22, hvor det blant annet ikke lenger er anledning til å ta generelle tilstandsforbehold ved salg til forbrukere, er det viktig at salgsoppgavene nå inneholder informasjon som tar høyde for at eiendommen kan bli solgt både før og etter 01.01.22. Videre må det tas høyde for at man ikke vet om eiendommen vil bli solgt til en som anses som forbrukerkjøper, eller til en som ikke er det.

Vi har derfor utarbeidet et forslag til tekst som tar høyde for dette.

For avtaler som inngås (budaksept) før 01.01.22, vil generelle forbehold, «som den er»-klausuler,  være gyldige også overfor forbrukerkjøpere. Selv om slik avtalebetingelse er helt vanlig, og en innarbeidet praksis, er den like fullt et avvik fra avhendingslovens «normalordning» som det må tas forbehold om.

Siden det er nye regler som innføres, har vi forsøkt å forklare disse gjennom teksten. Siden det er kontraktsbetingelsene for handelen, så har vi lagt vekt på at ordvalg og henvisninger skal være gjenkjennelige i den senere kontrakten.

Forslag til tekst til salgsoppgaven i forbindelse med endringer i avhendingsloven:

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no