Marit_evensen

Endringer i Forbrukertilsynets veileder om markedsføring av bolig

Forbrukertilsynet har oppdatert veileder om markedsføring av bolig på to punkter som følge av ny arealstandard (NS 3940:2023) og i forhold til boligens energibruk.

1. Hvordan de næringsdrivende skal markedsføre boligens areal fremover pga. nye arealbetegnelser. Se veilederens punkt 3.3.2

2. Hvordan de næringsdrivende skal markedsføre boligens energibruk. Se veilederens punkt 3.3.3

Se også nyhetssak fra Forbrukertilsynet her.

Del artikkel