• Fagartikkel
Haug, Frode

Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Stortinget kommer snart til å få et interessant lovforslag fra Barne- og familiedepartementet på bordet. Dette inneholder nye regler for online markedsføring og gebyr på GDPR-nivå ved brudd på markedsføringsloven og annen forbrukervernlovgivning.

Av: Frode Elton Haug, advokatfullmektig MNA – Advokatfirmaet Legalis

NB! Markedsføring av bolig er også temaet på det digitale kurset Elton Haug skal holde for NEF 9. juni – påmelding her.

De nye reglene skal gjennomføre EUs moderniseringsdirektiv i norsk rett, og kommer til å tre i kraft på nyåret. Dette er hovedinnholdet:

Nye regler for online markedsføring

  • Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling

Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik de gjør. Å ta betalt for en høyere rangering uten å gi informasjon om dette, er en praksis som føyes til på den såkalte «svartelisten» til markedsføringsloven. Praksis som er i strid med «svartelisten» er alltid urimelig, og kan straffes med overtredelsesgebyr.

  • Krav til brukeromtaler

Næringsdrivende som gir forbrukere mulighet til å skrive brukeromtaler, må informere om hva den næringsdrivende gjør for å sikre at omtalene er ekte og kommer fra personer som faktisk har kjøpt den aktuelle varen eller tjenesten. Å bruke falske omtaler, «likes», stjernerangeringer eller lignende er selvsagt forbudt. Det samme gjelder dersom den næringsdrivende benytter ekte brukeromtaler på en villedende måte.

  • Nettbaserte markedsplasser må informere bedre

Online markedsplasser der forbrukere kan bestille varer og tjenester, må opplyse klart om selger er næringsdrivende eller forbruker. Informasjonen som gis kan være basert på opplysninger som er innhentet fra selger. Markedsplassene må også opplyse om at forbrukere ikke har de samme rettighetene når de handler fra en privatperson, og beskrive hvordan ansvaret for å oppfylle avtalen er regulert mellom markedsplassen og selgerne.

Høyere gebyr ved lovbrudd

EU har også besluttet at man skal innføre omtrent de samme gebyrreglene i forbrukervernlovgivningen som i GDPR. Dette betyr at næringsdrivende risikerer inntil 4 % av årsomsetningen, eller eventuelt opp til 25 millioner kroner, i overtredelsesgebyr ved brudd på for eksempel markedsføringsloven eller angrerettloven. De som har medvirket til lovbrudd risikerer gebyr på inntil 5 millioner kroner.

Dette er langt høyere beløp enn dagens satser, hvor tvangsmulkt og overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet normalt ligger fra 2 millioner og ned til 100.000 kroner.

Del artikkel: