• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Ønsker ikke skatteendringer som kan skade den norske boligmodellen

I rapporten «Norsk skattereform» som ble presentert på tenketanken Civitas frokostmøte i dag, tas det blant annet til orde for vridninger i skattesystemet som reduserer beskatningen av kapital og norsk eierskap i disfavør av norske boligeiere. Hensikten er å øke sysselsetting og aktivitet i næringslivet. Det foreslås en betydelig skatteskjerping av eiendom i et forsøk på å vri investeringer fra eiendom til arbeidende kapital.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Det gir ingen mening å kategorisere primærboligen som et investeringsobjekt på linje med investeringer for avkastningsformål. Primærboligen er folks hjem. 7 av 10 nordmenn bruker pengene sine på primærboligen fordi bokvalitet er en grunnleggende forutsetning for yrkesdeltakelse, helse og velferd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– For folk flest er det ikke et alternativ til boligkjøp å investere penger direkte i næringsvirksomhet eller gjennom kjøp av børsnoterte aksjer. Man har nok med å betjene boliggjeld, vedlikeholde boligen og bygge egenkapital for å kunne ta neste steg i boligmarkedet når livsfasen krever en annen bolig, sier Carl O. Geving.

– Det har i lang tid vært bred politisk enighet om eierlinjen i norsk boligpolitikk, hvor en grunnleggende forutsetning har vært en skattestruktur som gir incentiver til å eie egen bolig. I dag bor 84 % av oss i egen bolig. Denne eierlinjen er et helt sentralt element i den norske samfunnsmodellen. De omfattende endringsforslagene som er spilt opp vil endre den norske boligmodellen radikalt, og må forventes å få store utilsiktede konsekvenser for boligomsetningen i Norge, sier Carl O. Geving.

– Vi kan heller ikke se at det er ført overbevisende argumenter for at økt beskatning av folks primærbolig vil føre til at folk flest vil begynne å investere i næringslivet i et omfang som vil gi økt sysselsetning og aktivitet i næringslivet, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Del artikkel