Ønsker ikke skatteendringer som kan skade den norske boligmodellen

I rapporten «Norsk skattereform» som ble presentert på tenketanken Civitas frokostmøte i dag, tas det blant annet til orde for vridninger i skattesystemet som reduserer beskatningen av kapital og norsk eierskap i disfavør av norske boligeiere. Hensikten er å øke sysselsetting og aktivitet i næringslivet. Det foreslås en betydelig skatteskjerping av eiendom i et forsøk på å vri investeringer fra eiendom til arbeidende kapital.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Det gir ingen mening å kategorisere primærboligen som et investeringsobjekt på linje med investeringer for avkastningsformål. Primærboligen er folks hjem. 7 av 10 nordmenn bruker pengene sine på primærboligen fordi bokvalitet er en grunnleggende forutsetning for yrkesdeltakelse, helse og velferd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– For folk flest er det ikke et alternativ til boligkjøp å investere penger direkte i næringsvirksomhet eller gjennom kjøp av børsnoterte aksjer. Man har nok med å betjene boliggjeld, vedlikeholde boligen og bygge egenkapital for å kunne ta neste steg i boligmarkedet når livsfasen krever en annen bolig, sier Carl O. Geving.

– Det har i lang tid vært bred politisk enighet om eierlinjen i norsk boligpolitikk, hvor en grunnleggende forutsetning har vært en skattestruktur som gir incentiver til å eie egen bolig. I dag bor 84 % av oss i egen bolig. Denne eierlinjen er et helt sentralt element i den norske samfunnsmodellen. De omfattende endringsforslagene som er spilt opp vil endre den norske boligmodellen radikalt, og må forventes å få store utilsiktede konsekvenser for boligomsetningen i Norge, sier Carl O. Geving.

– Vi kan heller ikke se at det er ført overbevisende argumenter for at økt beskatning av folks primærbolig vil føre til at folk flest vil begynne å investere i næringslivet i et omfang som vil gi økt sysselsetning og aktivitet i næringslivet, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no