cecilie2

Større åpenhet om aksjeeiere – NEF på innspillsmøte med statssekretær Tore Sandvik

NEF v/ Cecilie Eide Knudsen har i dag deltatt på innspillmøte med statssekretær Tore Sandvik vedrørende arbeidet med større åpenhet om aksjeeiere.

NEF var invitert, sammen med bl.a. NHO, Norsk Journalistlag og Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP), til å diskutere hvilke muligheter, utfordringer og tiltak som må vurderes og tas hensyn til når nytt regelverk om åpenhet om aksjeeiere skal på plass.

NEF var tydelig på at gode og ikke minst tilgjengelige verktøy må på plass, også for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet og skjer parallelt med at Finansdepartementet jobber med å få på plass register over reelle rettighetshavere. NEF var tydelig på at de to departementene må samarbeidet slik at man f.eks. unngår ulike definisjoner i de ulike lovgivningene.

Les mer på departementets side her.

Del artikkel