• Statistikk og analyser
Oslo Barcode

Store forskjeller i prisutviklingen i boligmarkedet

Boligprisutviklingen for mars måned viste store regionale forskjeller. I gjennomsnitt steg prisene i Norge med 1,2 prosent i mars, mens de i Oslo gikk ned med 1,2 prosent.

Boligprisene er nå 12,5 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Boligmarkedet er fortsatt sterkt preget av covid-19-effekter som har utløst høyere priser og høyere etterspørsel og omsetning enn normalt. Utover våren vil renteeffekten avta samtidig som det kommer flere boliger på markedet, og erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet. Derfor forventer vi en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Korreksjon i løpet av våren?

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Drammen med en oppgang på 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 0,8 prosent.

Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året. Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at osloprisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon. Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren. Ingenting vokser inn i himmelen, og korreksjoner kan utløses av faktorer som endringer i markedspsykologi og forbruksmønster ved gjenåpning av samfunnet eller overraskende renteendringer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,6 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,9 prosent.

Mange omsetninger

Statistikken viser videre at det ble solgt 9.665 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 24.035 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mars ble det lagt ut 10.142 boliger til salgs i Norge, noe som er 17,1 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i mars 2021, ned fra 52 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo med 14 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 68 dager.

Del artikkel