Leilighet

Sterkest økning i antall boligomsetninger i Akershus

Akershus var det fylket i landet som opplevde den sterkeste veksten i antall boligomsetninger i 1. kvartal 2017.

I forhold til samme periode i fjor opplevde nabofylket til Oslo en vekst på 18 prosent. Det er da verd å merke seg at Akershus hadde en nedgang på hele 34 prosent i 1. kvartal 2016, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Økning på landsbasis

I gjennomsnitt for hele landet gikk antallet boligomsetninger opp med 6 prosent i 1. kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Totalt ble det tinglyst i alt 16 900 omsetninger, noe som er en økning på 1600 boliger.

Oslo og Rogaland hadde en nedgang på over 35 prosent i 1. kvartal i 2016. I 1. kvartal 2017 økte omsetningen i Oslo og Rogaland med henholdsvis 7 og 4 prosent, men antall omsetninger av bebygde boligeiendommer ligger fortsatt langt under nivået fra 1. kvartal 2015.

Dyrest i Oslo

Oslo er fortsatt det fylket med den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen på 7,1 millioner kroner, fulgt av Akershus på 4,8 millioner kroner. På landsbasis var tallet 3,7 millioner kroner i gjennomsnitt per omsetning. Den samlede verdi av boliger omsatt i fritt salg var 61,9 milliarder kroner.

Les mer  på SSB sine sider her. 

 

 

 

 

Del artikkel