Leilighet

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var blokkleiligheter som steg mest i 3. kvartal.

På landsbasis gikk boligprisene i gjennomsnitt opp med 3,2 prosent i 3. kvartal. Hvor prisene på leiligheter steg med 4,6 prosent, mens småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent.

Sterkst vekst i Oslo og Bergen

Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden.

Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Oslo og Bærum med 17,9 prosent. En tilsvarende kraftig årsvekst har det ikke vært i Oslo siden før finanskrisen, ved årsskiftet 2006/2007, skriver SSB.

Stavanger er regionen hvor det har vært størst nedgang i boligprisene det siste året. I oljehovedstaden sank prisene i gjennomsnitt 5,4 prosent fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.

Boligprisutvikling Q3 2016 (Kilde: SSB)
Boligprisutvikling Q3 2016 (Kilde: SSB)

Les mer om statistikken på SSB sine sider.

Del artikkel