Skal sikre eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen

  • Av: Svein Strømnes
  • 13. juli 2016
  • Nyheter

Styret i Norges Eiendomsmeglerforbund har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan vi kan forsterke meglerens rådgiverposisjon i bolighandelen.

Etter landsmøtets behandling av et forslag fremsatt av megler MNEF Terje Tinholt, har styret i Norges Eiendomsmeglerforbund nedsatt et arbeidsutvalg som skal utrede mulige endringer i meglerens rolle og ansvar. Formålet er å forsterke meglerens posisjon som rådgiver for å utvikle en tryggere bolighandel med færre konflikter.

Utvikle rådgiverrollen

Utvalget skal utrede alternativer løsninger, herunder regulatoriske løsninger. Utvalgets forslag skal være egnet til å understøtte utviklingen av en sterkere rådgiverrolle for meglerne og en høyere opplevd verdi av meglertjenesten for forbrukerne.

Utvalget skal levere en første rapport innen 1. januar 2017.

Ledes av Boldvik

Utvalget ledes av eiendomsmegler MNEF Tormod Boldvik og består av følgende medlemmer:

• Eiendomsmegler MNEF Tormod Boldvik, Krogsveen, Drammen
• Megler MNEF Terje Tinholt, Nordvik & Partners, Oslo
• Eiendomsmegler MNEF Pål Anders Kårstad, Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS, Førde
• Eiendomsmegler MNEF Per Ø. Nylander, Meglerhuset Nylander, Trondheim
• Eiendomsmegler MNEF Ingvild Aas, Eie Eiendomsmegling, Oslo
• Høyskolelektor Tor Haugnes, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI Handelshøyskolen, Oslo

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no