• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Rentenedsettelsen vil forsterke presset i boligmarkedet

Norges Bank har i dag besluttet å senke styringsrenten til 0,75 prosent som er norgeshistoriens laveste rentenivå.

Lavere oljepris, fall i oljeinvesteringene, økt arbeidsledighet og redusere aktiviteten i andre deler av økonomien som en følge av lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen, trekkes frem som noen av forklaringene bak beslutningen fra Norges Bank.

Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til denne beslutningen.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at dagens rentenedsettelse vil være med på å fyre opp under den langvarige og sterke boligprisveksten som har preget boligmarkedet i områder med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi må regne med at det synkende rentenivået vil stimulere til fortsatt vekst i husholdningenes låneopptak som allerede er på et rekordhøyt nivå. Dermed øker risikoen for at flere pådrar seg en gjeldsbelastning som de på sikt vil misligholde. Kommer vi i en situasjon med økt ledighet og mange av den grunn må selge samtidig, kan vi få et brått omslag i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Del artikkel