• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

Norges Bank besluttet i dag å sette ned styringsrenten til 0,5 prosent. Dette begrunnes blant annet med stigende arbeidsledighet, at utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og at veksten internasjonalt er noe lavere enn ventet.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har forståelse for at sentralbanken senker styringsrenten med tanke på den generelle økonomiske situasjonen, men vi er bekymret for at dette vil forsterke prispresset i regioner med lav ledighet, høy kjøpekraft og høyt press i boligmarkedet. Rentemedisinen kan gi kraftige bivirkninger i deler av boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det er et stort paradoks at den samlede etterspørselen i boligmarkedet øker i takt med stigende boligpriser. Folk føler seg rikere når boligen deres stiger i verdi, dermed får vi en kreditdrevet vekst. Den historisk lave utlånsrenten, og forventninger om fallende og langvarig lave renter, forsterker etterspørselen. Det kan drive fram en gjelds- og prisspiral som ikke er bærekraftig på sikt, og som kan føre til finansielle problemer for både husholdninger og banker når konjunkturene snur, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Del artikkel