• Annonse
proximacode

Proxima Code med nordisk fotfeste

Med plattformen Leads Escalation System er det norske IT-selskapet Proxima Code i ferd med å etablere seg bredt innen det nordiske markedet for bank, eiendom og forsikring.

Av: Andreas Kavlie-Borge, Proxima Code – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021

 Proxima Code har i en årrekke utviklet løsninger for å håndtere oppfølgingen av salgstips og kundehenvendelser – såkalte leads. Nå er plattformen videreutviklet og tatt i bruk av en rekke store aktører i Norden.

–Vi er veldig stolte over å kunne tilby et solid produkt på tvers av de nordiske landegrensene, sier salgsdirektør i Proxima Code, Andreas Kavlie-Borge.

Han forteller at Nordea er en av aktørene som har vært tidlig ute i å systematisere og effektivisere sin interne «leads-kultur».

Nordea i Norge og Sverige

En av kundene som er aktive brukere av Leads Escalation System, er Nordea. Samarbeidet startet i Norge, men etter å ha dokumentert gode resultater har konsernet tatt løsningen i bruk også i Sverige.

–Denne plattformen har hjulpet oss med å strukturere både interne og eksterne samarbeid på en ryddig og effektiv måte, sier Kim Eriksson i Nordea Gøteborg.

–Proxima Code har gitt oss et team av løsningsorienterte utviklere som sørger for en jevn integrering. De har et tilstedeværende team og ledelse som sammen har bidratt til et positivt forretningsforhold, sier han.

Mäklarhuset og Svensk Fast

I Sverige har Nordea tatt i bruk plattformen i samhandlingen med bl.a. Mäklarhuset og Svensk Fast for å sikre at alle potensielle lånekunder får god oppfølging i forbindelse med eiendomstransaksjoner som utføres av meglerne.

Privatmegleren, Tryg og Gjensidige

I Nordea Norge benyttes Leads Escalation System med stort hell til å koordinere leads og oppfølging av låneforespørsler mellom banken og bankens egen eiendomsmeglerkjede, Privatmegleren. Samtidig benyttes plattformen opp mot samarbeidspartnere innen forsikring, slik som Tryg og Gjensidige.

Tipskultur og umiddelbar oppfølging

–Altfor mange organisasjoner skusler bort gode muligheter ved å «glemme» å følge opp kundehenvendelser. Dette har vi tatt på alvor – og sørger for at alle tips fra samarbeidspartnere, andre avdelinger eller eksterne henvendelser blir tatt tak i umiddelbart, sier salgsdirektør i Proxima Code, Andreas Kavlie-Borge.

–Noe av suksessfaktoren er at denne måten å jobbe på har skapt en ny type tipskultur i de bedriftene som har tatt i bruk den nye plattformen, sier han.

Det som også har vist seg å gi gode resultater, er at kravene om samtykkeerklæring nå er omgjort til en umiddelbar oppfølging av kundene. Dette betyr at kunden opplever en meget rask tilbakemelding – noe som etablerer en god start på videre dialog.

Det finnes ingen dårlige leads

–Ingen henvendelser fortjener å havne i en skuff og «vente til mandag» – og ingen leads bør kalles dårlige før de er aktivt fulgt opp. Vårt interne mantra er at det finnes ikke dårlige leads, bare dårlig oppfølging, sier Kavlie-Borge.

Systemet gjør det ukomplisert, slik at hvert enkelt tips som kommer inn blir tatt tak i. Dersom kunden ikke får oppfølging fra den som får tipset først, går det automatisk videre helt til kontakten er etablert. Dette gjør det mulig med god intern oppfølging for å se hvordan de ulike kundehenvendelsen blir forvaltet – slik at ressursene kan settes inn hvor de gjør best nytte for seg.

Skaper ny type samhandling

–Noe av det første vi oppdaget, var hvor effektivt dette var i dialogen mellom eiendomsmeglere og utlånsavdelingene i bankene. 

Plutselig ble det mulig å skape en helt ny samhandling mellom megler og bank – hvor eiendomsmeglerne ble motivert til å koble kundene med sin prefererte bankforbindelse. Systemet gjorde det mulig å følge med på oppfølgingen, noe som resulterte i en mangedobling av lånetilsagn fra meglerens partner.

–Slik har vi klart å løse den klassiske utfordringen med å få til gode kryss-salg. Nå er det både intuitivt og motiverende å spille inn nye leads og tips til andre avdelinger eller samarbeidspartnere, sier Kavlie-Borge.

«Usynlig hånd»

Lead Escalation System er en type løsning som kan benyttes på ulike måter. Enten kan det innføres som en ny plattform som alle tar i bruk – eller så kan den legges inn i eksisterende løsninger for slik å forbedre mulighetene for samhandling og oppfølging i de eksisterende arbeidsverktøyene som benyttes.

–Noen av kundene setter pris på at det ikke er nødvendig å endre på de arbeidsverktøyene de benytter til daglig, sier Kavlie-Borge.

–Når vi gjør det på denne måten blir løsningen vår en slags «usynlig hånd» som sørger for at alt fungerer mer effektivt innenfor eksisterende rammer. Ingen medarbeidere behøver å bli plaget med nye systemer – kun oppleve en umiddelbar forbedring i hvordan de kan samhandle med hverandre, sier han.

Dette er Proxima Code:

  • Det norske selskapet Proxima Code har utviklet en helt ny type plattform som skaper synlige resultater innen bank, forsikring og eiendomsmeglerbransjen.
  • Ved å systematisere og sikre effektiv oppfølging av kunder og salgsmuligheter, har selskapet klart å skape en plattform som både leverer god kundeservice og økt salg i samme prosess.
  • Nå er selskapet klart for neste fase – og lanserer neste versjon av plattformen som skal hete: «Lead Escalation System»