• Pressemelding
NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

Nitrist budsjett for boligeiere, boligindustri, boligmarked og leiemarked

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjettet for 2024. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til regjeringens forslag.

– Statsbudsjettet er dessverre dårlig nytt for de mange boligeierne med høye boliglån. Regjeringen retter tiltak mot noen få vanskeligstilte boligeiere med vekt på distriktene, men gjør ingenting for å lette situasjonen for det store flertallet av husholdningene som tynges av høye rentekostnader. Boligeiere med lav til moderat inntekt avspises med ubetydelig lette i inntektsskatten, men regjeringen foreslår ingen lettelser knyttet til eiendomsskatt, formuesskatt på primærbolig eller rentefradrag. Resultatet vil være at husholdningene med boliglån blir fattigere, mens bankene blir rikere på høyere rentenivåer. Dette budsjettet er skuffende og nitrist for boligeiere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Regjeringen forholder seg fortsatt passiv til boligkrisen som er under utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2023 la regjeringen til grunn at boliginvesteringene ville vokse i 2023. Samtidig innførte de en forhøyet arbeidsgiveravgift som rammet byggenæringen hardt. I budsjettforslaget for 2024 innrømmer regjeringen at anslaget for boliginvesteringer i statsbudsjettet for 2023 var skivebom, og legger nå til grunn et fall i boliginvesteringer på 15 prosent i 2023. Likevel velger de å beholde den forhøyede arbeidsgiveravgiften. Vi registrerer nå det største fallet i boliginvesteringer siden 90-tallet. Samtidig legger regjeringen til grunn et optimistisk vekstanslag for oljeinvesteringene. Situasjonen i boligindustrien er langt mer dramatisk enn regjeringen kommuniserer. Det er svært skuffende at regjeringen ikke tar situasjonen på alvor og foreslår brede tiltak over statsbudsjettet for å få opp farten i boliginvesteringene. Investeringene gjennom Husbanken er for smale til å påvirke boligbyggingen nevneverdig. Regjeringen burde ha foreslått midlertidige skattegrep for å stimulere boliginvesteringene. Et statsbudsjett preget av en passiv boligpolitikk vil påvirke boligindustrien og boligmarkedet negativt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Det private leiemarkedet er understimulert. Det er skuffende at regjeringen ikke tar aktive grep gjennom statsbudsjettet for å stimulere flere privatpersoner til å leie ut en sekundærbolig. Regjeringen viderefører et regime med formuesbeskatning av 100 prosent av markedsverdien på sekundærboliger. Det hjelper lite at regjeringen uttrykker gode intensjoner i det såkalte «Leigeløftet», når det er blitt direkte ulønnsomt å leie ut en sekundærbolig. NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse fører statistikk som viser en fallende trend i leiemarkedet etter at formuesskatten ble skjerpet mer for sekundærboliger enn noe annet formuesobjekt. Samtidig går satsningen på studentbolig tregt. Det er grunn til å frykte en voksende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i leiemarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Trenger dere flere kommentarer kan Carl kontaktes direkte på 91582454.

Bilder av ham finnes her. (husk kreditering)

Del artikkel