• Pressemelding
Carl_O_Geving01

Finanstilsynets medisin er feil

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 3. oktober 2022.

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet i dag kommet med sin vurdering av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig og husholdningenes gjeldsvekst. De foreslår betydelige innstramminger i utlånsforskriften.

Finanstilsynet foreslår blant annet at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Videre foreslås det at fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent til 5 prosent.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil gjerne knytte noen kommentarer til dette.

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at dagens utlånsfortskrift bør videreføres. Uten utlånsforskriften ville gjelds- og prisveksten vært sterkere, og sårbarheten i husholdningene større. Det vil imidlertid være svært uheldig med innstramminger i utlånsreglene når Norge er på vei inn i en økonomisk nedgangskonjunktur. Boligsektoren som er landets nest største fastlandsindustri er svært rentefølsom, og det er allerede registrert et betydelig fall i boligsalget i 2022. Dersom tilgangen på lån begrenses markant kan det utløse et alvorlig fall i boliginvesteringene, med betydelig økning i arbeidsledighet og fall i boligverdier som konsekvens, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Utlånsforskriftens krav om at lånet ikke får overstige fem ganger inntekt og egenkapitalkravet på 15 prosent, er allerede begrensende for mange, og særlig i områder med høye priser. Finanstilsynets forslag vil gå særlig hardt ut over unge med høy betjeningsevne, men lav egenkapital. Det vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre. Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det bør åpnes for unntak fra egenkapitalkravet for førstegangskjøpere med god betjeningsevne når de binder seg til lange faste renter. Med større vekt på betjeningsevne og sikring i form av fast rente trygges både låntaker og långiver, og det løser flere store problemer for førstegangskjøpere. Den usunne avhengigheten av foreldrehjelp reduseres, husholdningene blir mindre sårbare når de ikke trenger å binde all likviditet til egenkapital ved boligkjøp, og kravet til rentetesting på svært høye nivåer kan reduseres ved bruk av lange perioder med fast rente, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

  • Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@nef.no
  • Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør i NEF, tlf. 93094191, svein@nef.no

Del artikkel