Kurt F. Buck

– Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Styreleders tale til Høstkonferansen – til deg som gikk glipp av begivenheten- talen ble også publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2019

Moderniseringen av forbundet går i henhold til planen styret har vedtatt! Vi har redusert kostnadene med millionbeløp og er på vei mot et positivt årsresultat. Samtidig leverer vi en enda bedre og mer innholdsrik tjeneste til medlemmene. Vi har økt aktiviteten og holder flere konferanser og kurs enn noen gang. Inntektene fra andre kilder enn kontingenten øker. Proptech og Boligmarked konferansene er eksempler på aktiviteter som gir positivt bidrag til driften.

Om noen uker flytter forbundet til nye moderne lokaler og vi sparer penger i prosessen. Vi leverer altså et mye bedre produkt til medlemmene med lavere ressursbruk! Kort sagt gjøres det en helt fantastisk jobb av alle i administrasjonen og hele det flotte styret vårt!

Meld deg på Proptech 2020 – 4. februar her.

Avhendingsloven er på plass. Dette tror jeg blir en god lov for eiendomsmeglerne! Den gir strengere krav til presisjonen. Dette stiller strengere krav til takstmenn, til kommuner og boligbyggelagene! I tillegg til må vi som eiendomsmeglere gjøre en enda grundigere jobb. Nå står arbeidet med de nye forskriftene i fokus! Disse kommer på høring over nyttår.

Vi ønsker å samarbeide tett med Norsk Takst og Eiendom Norge – vi deler ønske om enda bedre takstmenn, bedre rapporter og jevnere kvalitet!

Jeg håper bransjene kan stå mest mulig samlet når forskriftene til ny avhendingslov skal utformes. Da får vi mye større gjennomslag! Den nye loven kommer til å løfte både krav og kvalitet! Det kommer til å bli tøft å komme opp på neste nivå, men jeg er overbevist om at det er vil være verd det. Bedre kvalitet og presisjon vil bygge bedre omdømme for oss alle.

Ny Eiendomsmeglingslov

Lovutvalget er nedsatt og de skal ha sitt første møte 10. desember. Dette blir definitivt den viktigste saken på forbundets agenda fremover. Denne loven vil bestemme den fremtidige hverdagen til medlemmene våre. For meg handler ikke denne saken først og fremst om juss – Dette handler om rammebetingelsene våre, dette er politikk!

Vi må huske at dette ikke er en lov som er laget for å beskytte eiendomsmeglerne. Dette er en forbruker lov. Den skal beskytte partene i eiendomshandelen. Norske eiendomsmeglere skaper en tryggere og mer effektiv bolighandel enn noen andre eiendomsmeglere i verden, og det ønsker vi å fortsette med.

Terje Bergem er vår mann i lovutvalget. Han er skikkelig giret!  og vi er helt på linje i forhold til hva vi ønsker å oppnå. Styret kommer til å invitere noen av de beste av dere til å  være med i en lovkomite. Komiteen skal ha 8 medlemmer, og har styrets fullmakt til å gjøre strategiske og prinsipielle vurderinger på vegne av medlemmene. I tillegg opprettes det en ytterst kompetent juridisk arbeidsgruppe som Nina skal lede. Denne arbeidsgruppen vil jobbe tett på Terje i det daglige arbeidet.

Dere skal være trygg på at vi setter inn alle nødvendige ressurser for å sikre dere en god lov.

Boliglånsforskriften

NEF tilstreber å gi politikerne innspill som både er konsekvente og som i størst mulig grad tar opp i seg sakens kompleksitet og mulige ringvirkninger. Det gjorde vi også da vi ga innspill til fornying av boliglånsforskriften. Et overordnet mål om å kontrollere og helst redusere gjeldsveksten i Norske husholdninger, samtidig som man hensyntar boligmarkedets stabilitet i et nasjonalt perspektiv.

 Jeg er glad for at våre viktige argumenter om regionale forskjeller i boligmarkedet er blitt hørt. Finansdepartementets vedtak om ny forskrift, ligger kloss opp mot de forslagene vi ga i vårt høringssvar.

Jeg vil si forlengelsen av forskriften i denne formen er en seier for forbundets arbeid. Et stabilt boligmarked med forutsigbare rammer er bra for folk flest og det er bra for medlemmene våre.

Jeg vil gi Siv Jensen skryt for en klok og helhetlig vurdering. Denne boliglånsforskriften ble bra!

På høstkonferansen i fjor hadde jeg fokus på Proptech

Vi belyste bransjens behov for kunnskap og innovasjon innen Proptech. Det har vært utrolig givende å se hvordan bransjen har løftet seg på dette området dette siste året. Nå dukker det stadig opp nye spennende løsninger og produkter. Man er kommet forbi den fordummende og risikable søken etter lettvinte snarveier innen faget vårt. Nå opplever vi at fokuset dreier mot å bruke teknologi til å heve kvaliteten, fremfor å rasere den. Nøkkelen til suksess ligger nemlig i å spille våre kompetente eiendomsmeglere enda bedre.

Når det gjelder proptech i vår bransje så er det fremdeles en ting vi kan bli enda bedre på, og det er å samarbeide om utvikling.

Vi må bli flinkere til å trekke sammen. Bransjen vår er uhyre liten i den store sammenhengen. Jeg mener samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med gode teknologiprosjekter, når vi har begrensede ressurser til rådighet. Følg med på NEF på Face og nett – det kommer ny Proptech konferanse på nyåret, og den kommer til å bli fulltegnet!

Jeg skal avslutte med noen tanker om hva jeg mener er det aller viktigste fokuset for bransjen fremover.

Sviktende bærekraft er bransjens største utfordring!

Vi må jobbe for at bransjen på alle måter evner å stå på egne ben.

Faglig må bransjen sørge for å bevare sin integritet. Vi må verne både utøverne av faget og kundene våre mot press fra sekundære interesser, som retter seg mot den verdifulle kundestrømmen i bolighandelen.

Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben. Dette er helt grunnleggende for å bevare bransjens troverdighet som nøytrale mellommenn og eiendomsmeglere. Inntekter fra alternative kilder må vurderes mot risikoen for at fokus på kjerneproduktet vårt blir underordnet.

Ved digitalisering og ny teknologi må bransjen selv være premissgiver i utviklingen. Vi må sikre at vi ikke lar noen uthule den samfunnsrollen vi som eiendomsmeglere er tildelt.

NEF kommer til å arbeide for et tydeligere skille mellom sekundære interesser og bransjens kjernevirksomhet. Dette handler om å beskytte eiendomsmeglingens DNA!

Det var en kort oppsummering av de viktigste sakene????

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Del artikkel