Sommerhytte

Økning i salg av hytter

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig økning i salget av hytter i første kvartal av 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble rapportert om mange omsetninger av fritidsboliger på fjellet etter nyttår fram koronapandemien satte kraftig brems på omsetningene 12. mars. Etter hytteforbudet ble opphevet 20. april er tilbakemeldingene fra eiendomsmeglere rundt om i landet at salget har tatt seg kraftig opp igjen. Dette gjelder både for fritidsboliger på fjellet og ved sjøen. Usikkerheten rundt når man kan reise til utlandet igjen har bidratt til å løfte hyttemarkedet opp igjen.

Tallene fra SSB viser at det i alt ble solgt 2 700 fritidsboliger i 1. kvartal 2020. Det er en økning på 10,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Gjennomsnittlig kjøpesum for hytter på eid tomt var 2,3 millioner, mens gjennomsnittet for på festet tomt var 1,8 millioner. Økningen i antall omsetninger var størst i Viken med 33 prosent flere salg enn tilsvarende kvartal i 2019.

Del artikkel