Norges Bank satte i dag ned styringsrenten til historisk lave null prosent.

Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen. Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien.

–  Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Lave renter i lang tid

–  For første gang i historien er styringsrenten satt til 0. Dagens signal fra Norges Bank er så entydig som det kan få blitt når det kommer fra en sentralbank: Nordmenn kan forvente historisk lav rentebelastning i mange år. Det kommer godt med i nedgangstider. Derfor bør folk flest løpe til banken og kreve lavere rente enn det bankene tilbyr i dag, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

–  Lavere rente vil hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert, og er en viktig impuls for å øke forbruk og få i gang næringslivet når samfunnet nå gradvis åpnes opp. Sentralbankens pengepolitikk skal dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for langvarige konsekvenser i økonomien, men politikken blir ikke effektiv før bankene tar sitt ansvar og reduserer egne marginer til fordel for større rentekutt til boliglånskundene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Bankenes marginer (utlånsmarginer og rentemarginer) er høye etter at bankenes kostnader ved finansiering av lån har stupt etter 12 mars:

  • Pengemarkedsrenten Nibor (3 måneder) som er en viktig indikator for bankenes kostnadsnivå har falt fra 1,92 prosent til 0,43 prosent.
    • Risikopåslagene i pengemarkedet har falt.
    • Bankene har fått tilgang på store mengder billig kreditt fra sentralbanken
    • Innskuddsrenten som bankene betaler i personmarkedet er ned mot 0
    • De fleste bankene tilbyr en boliglånsrente rundt 2 prosent.
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no