Norges Bank: Hever styringsrenten

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet fulgte tidligere planer og satte i dag opp styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent.

Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå. En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Carl O. Geving Foto: Jonas Carlsen

Dagens rentebeslutning vil også påvirke boligmarkedet framover.

Dagens rentebeslutning innebærer at husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet vil dempes gradvis i tiden som kommer. Dette er bra fordi det bidrar til å dempe den usunne boligprisveksten som er utløst av historisk lave renter og færre forbruksmuligheter under pandemien. Når inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå og norsk økonomi er i vekst, må vi belage oss på høyere renter og en mer normal utvikling i boligmarkedet enn tilfellet har vært siden våren 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i en kommentar.

– Stor usikkerhet

Det var i forkant av dagens rentebeslutning knyttet spenning til om sentralbanken i rådende smittesituasjon ville sette opp renten som tidligere signalisert, og selv om de nå valgte å sette opp renten, kan det hende at pandemien vil pårike rentesettingen framover.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er likevel verdt å merke seg at Norges Bank i sin siste pengepolitiske rapport for 2021, spår at renten skal opp til et noe høyere nivå når vi kommer inn i 2023.

Kilde: Norges Bank
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]