Minneord Tormod Boldvik

Tormod Boldvik var gjennom mange år en svært sentral person for en hel yrkesgruppe, og budskapet om hans bortgang er mottatt med stor sorg av eiendomsmeglere over hele landet.

Tormods enorme engasjement og smittende entusiasme for eiendomsmeglingsprofesjonen har hatt stor betydning for bransjens omdømme og positive utvikling de senere år.

Tormod utdannet seg til eiendomsmegler på BI i Oslo og tok eiendomsmeglereksamen i 1997. Allerede under studietiden jobbet han i bransjen hos en lokal eiendomsmegler i Drammen. Han har senere jobbet hos Eiendomsmegler Krogsveen i Drammen, med et kort opphold i takstbransjen i 2011, før han kom tilbake til Krogsveen hvor han har hatt sitt arbeidssted til det siste.

Han ble valgt inn som styremedlem i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2008 og ble nestleder i 2010. I 2012 ble han valgt til styrets leder, der han satt i to perioder frem til våren 2016. På landsmøtet i 2016 mottok han Norges Eiendomsmeglerforbunds hederstegn for sin fortjenestefulle innsats for forbundet.

I hans første periode som styreleder tok saker som budprosesser og omdømmearbeid mye av styrets tid, mens det i den siste perioden fra 2014-2016 handlet mye om å initiere endringer i bransjen. Tormod var en visjonær med høy yrkesetisk standard. Han så behov for endringer som ikke bare ivaretar eiendomsmeglernes yrkesinteresser, men som virker til forbrukernes beste. Etter at han gikk av som styreleder ble han derfor oppnevnt som leder for innovasjonsutvalget som fremla sin rapport våren 2017. Et viktig arbeid for å inspirerer til mulighetstenkning og forbedring av bransjen. Han var sterkt engasjert i arbeidet for at eiendomsmeglere skal kunne stå i en livslang karriere i bransjen. Tormod påtok seg også verv i lokalforeningen TVB, og satt som styreleder fram til februar 2019.

Omtanken for andre enn seg selv gjennomsyret mye av tankegangen og engasjementet til Tormod.

– En bransje som skal bygge et sterkt omdømme må ha forståelse for at de vi virkelig skal ta vare på ikke er oss selv, men de vi er gitt i oppgave å ta vare på – nemlig forbrukerne. Vi skal ikke bare gjøre jobben vår ut ifra jussen. Omdømme bygges ikke i grenseland mot hva som er lovlig, men innenfor hva som oppfattes anstendig, sa Tormod til medlemsbladet Eiendomsmegleren.

Hans praktiske erfaring fra eiendomsmegling og politiske engasjement gjorde ham i stand til å balansere hensynet til eiendomsmeglernes rammevilkår mot hensynet til forbrukernes behov for trygge og gode tjenester.

Med sin joviale, men også kunnskapsrike tilnærming, nøt Tormod stor respektert blant medlemmer, politikere og ledere i andre organisasjoner.

– Det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Det er fantastisk morsomt å få representere eiendomsmeglerne og i enda større grad bli kjent med dyktigheten og fortreffeligheten ved bransjen, oppsummerte Tormod årene som styreleder i NEF.

Tormod var humørfylt, raus, omgjengelig og en tvers igjennom solid type som du kunne stole hundre prosent på. Og selv da han ble svært alvorlig syk klarte han å dele sine tanker og refleksjoner på en måte som har rørt alle som kjente ham, gjennom sine mange oppdateringer på sosiale medier.

Tormod var i tillegg til sitt engasjement for eiendomsmeglerne opptatt av sykling og å leve det gode liv. Han var svært stolt av sin familie. Stine og jentene var det viktigste i livet hans. Våre tanker og dypeste medfølelse går til dem.

Tormod Boldvik vil bli stående som en svært viktig person i Norges Eiendomsmeglerforbunds historie.

I takknemlighet,

På vegne av medlemmer og administrasjon i Norges Eiendomsmeglerforbund

Kurt F. Buck, styreleder

Carl O. Geving, administrerende direktør

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no