Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

Kurt Buck på Høstkonferansen

-Som landets fremste eksperter på eiendom og boligmarkedet, har vi et stort samfunnsansvar. Vi plikter derfor å involvere oss i boligpolitikken, skriver styreleder i NEF Kurt F. Buck i sin nyttårskommentar.

 KURTS KOMMENTAR: Årets slutt gir anledning til oppsummering og litt ettertanke. Et halvt år går fort. Spesielt når man skal få i gang et nytt styre, med en fersk leder, i en tid hvor verden rundt oss er i endring. Fra første møte i Bergen har forøvrig styrets medlemmer vist et utrolig engasjement. Vi har et svært offensivt og effektivt styre, som ønsker å bidra til positive endringer for våre medlemmer.

Uansett hvor endringer kommer fra skal NEF ha en aktiv rolle!

Det er også en helt ny giv i administrasjonen, hvor man har iverksatt tiltak for å løfte effektiviteten og modernisere måten man arbeider på. Dette er utrolig inspirerende å følge med på, og den viljen som bor i våre ansatte er imponerende. Alle er innstilt på at tidene endrer seg, og da må også NEF endre seg.

Endringer kommer fra bransjen, omgivelsene og samfunnet rundt bransjen.

Uansett hvor endringer kommer fra skal NEF ha en aktiv rolle i forhold til alle endringer, både kortsiktige og langsiktige. Vi har stor innflytelse, og den skal vi bruke. 

Kompetanse og omdømme er sentralt

Grunnlaget for NEFs politiske innflytelse er kompetanse og omdømme. Vi har faktisk de best kvalifiserte eiendomsmeglerne i verden. Mye takket være NEFs iherdige innsats over mange år. NEF har sørget for at vi har den aller beste utdanningen og etterutdanningen. Dette er viktig å verne om, for det er ingen selvfølge. Kommersielle interesser kan ha interesse av å senke terskelen for kompetansekravene.

Noen synes å glemme at kompetanse er grunnlaget for den enorme tilliten samfunnet viser oss.

Samfunnet lar oss stå for den aller viktigste handelen i Norge, nemlig omsetningen av folks hjem. Årlig bidrar vi til omsetning av 120.000 hjem, til en verdi av 420 milliarder. Dette gjør oss til en viktig aktør i det norske samfunnet.

Som landets fremste eksperter på eiendom og boligmarkedet, har vi et stort samfunnsansvar. Vi plikter derfor å involvere oss i boligpolitikken.

Som landets fremste eksperter på eiendom og boligmarkedet, har vi et stort samfunnsansvar. Vi plikter derfor å involvere oss i boligpolitikken.

Eiendomsmeglerene kjenner boligmarkedet best

Ingen kjenner boligmarkedet og forbrukerne i dette markedet bedre enn oss. Den enkelte bolighandel er og skal selvsagt være det viktigste for den enkelte eiendomsmegler, men som organisasjon skal vi også ta et større ansvar. Vi skal drive interessepolitikk for å sikre profesjonen og våre medlemmers interesser best mulig.

Men vi skal også drive samfunnspolitikk for å sikre et sunt og inkluderende boligmarked. Et marked hvor flest mulig får anledning til å ta del, basert på sin egen innsats.

Vi ønsker ikke store klasseskiller i Norge. Dette er grunnleggende for den norske boligmodellen, og derfor en viktig forutsetning for hele bransjen. 

I et land hvor 8 av 10 eier sin egen bolig, kan det forsvares at det er skattemessig fordelaktig å eie. Det er en del av det kollektive belønningssystemet for at vi lydig innordner oss i samfunnet på en produktiv måte. Dersom deler av befolkningen blir stående varig utenfor boligmarkedet, vil et slikt system være vanskelig å forsvare.

Fortsatt fornying av NEF

Neste år har vi et mål om at vi skal fortsette fornyingen av NEF, og vi skal gjøre medlemskapet ditt i NEF til et sterkt konkurransefortrinn.

Overalt hvor hjem og eiendom skal selges er eiendomsmeglere involvert i 98% av omsetningene.

MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel. Uten å røpe for mye, jobbes det med en nasjonal kampanje, det jobbes med nye tjenester for våre medlemmer og vi skal knytte boligkundene tettere til oss med gode forbrukertjenester. Får vi til halvparten av det vi har ambisjoner om, vil dere merke verdien av medlemskapet hver eneste dag.

Ulike markeder i vårt langstrakte land til tross. Overalt hvor hjem og eiendom skal selges er eiendomsmeglere involvert i 98% av omsetningene (99% av omsetningsverdiene).

Kvaliteten i tjenestene som dere leverer har aldri vært bedre. Det er svært langt mellom reklamasjonene, kundetilfredsheten er jevnt stigende og omdømmet vårt blir stadig bedre.

Både Finansministeren, Forbrukerombudet, Finanstilsynet og politikere understreker i våre møter hvor viktig bransjen vår er for den trygge bolighandelen. 

Vi har all mulig grunn til å være stolte av bransjen vår.

Godt nytt år til alle medlemmer!

Kurt F. Buck, styreleder i NEF

(Dette innlegget stod første gang i Eiendomsmegleren nr 8-2016.)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no