Kommentar: Kontroll over eiendomsmeglerbransjen

NEFs styreleder Kurt Buck

Over tid har eiendomsmeglerbransjen outsourset stadig flere deler av tjenesten. Dette har nok på flere områder bidratt til høyere kvalitet og lavere risiko. Det er vel og bra, men det kommer med en bismak.

Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

KURTS KOMMENTAR: Vi har av bekvemmelighetshensyn overlatt til leverandørene å bestemme mer av premissene for bransjen vår. Vi har til og med tillatt at leverandørene overtar stadig mer av kundekontakten. Vi innretter våre tjenester etter deres produkter.

Vi har latt oss styre av leverandørene i en sånn grad at vi har fratatt forbrukerne valgfriheten når det gjelder tilleggstjenestene. Den gjensidige avhengigheten som er skapt kan dersom vi setter det på spissen, rokke ved vår fremtidige rolle i bolighandelen.

Valgfrihet

Ta for eksempel forsikringene. Det er lite forbrukervennlig at kundene må akseptere den ene leverandøren vi har valgt, med de vilkårene som er fastsatt av leverandøren. Her mener jeg det bør legges til rette for større valgfrihet.

Forsikringene bør konkurranseutsettes på pris og vilkår. Kundene bør selv få velge mellom de tilgjengelige produktene. Dette vil kunne føre til lavere priser og bedre tjenester for kundene våre. Et åpnere marked, vil kanskje også gi rom for nye leverandører i dette segmentet.

Vi kunne for eksempel tenke oss en enkel sammenligningtjeneste som gjorde det lettere for kundene å velge basert på pris, eiendomsmeglerens anbefaling, boligtype og forskjellig dekning.

NEF lager gjerne en slik tjeneste dersom foretakene ønsker det. Vi tar uansett saken videre med relevante myndigheter.

Omdømmekostnad

Dersom vi ikke selv gjør noe, tror jeg det vil bli økende negativt fokus på de tette båndene mellom eiendomsmeglere og underleverandører. Dette har en potensiell omdømmekostnad.

Vår lojalitet bør ligge hos kundene våre, ikke hos underleverandørene. Dagen vår bør begynne og slutte med spørsmålet; hva er best for kundene?

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no