NEFs styreleder Kurt Buck

Kommentar: Kontroll over eiendomsmeglerbransjen

Over tid har eiendomsmeglerbransjen outsourset stadig flere deler av tjenesten. Dette har nok på flere områder bidratt til høyere kvalitet og lavere risiko. Det er vel og bra, men det kommer med en bismak.

Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

KURTS KOMMENTAR: Vi har av bekvemmelighetshensyn overlatt til leverandørene å bestemme mer av premissene for bransjen vår. Vi har til og med tillatt at leverandørene overtar stadig mer av kundekontakten. Vi innretter våre tjenester etter deres produkter.

Vi har latt oss styre av leverandørene i en sånn grad at vi har fratatt forbrukerne valgfriheten når det gjelder tilleggstjenestene. Den gjensidige avhengigheten som er skapt kan dersom vi setter det på spissen, rokke ved vår fremtidige rolle i bolighandelen.

Valgfrihet

Ta for eksempel forsikringene. Det er lite forbrukervennlig at kundene må akseptere den ene leverandøren vi har valgt, med de vilkårene som er fastsatt av leverandøren. Her mener jeg det bør legges til rette for større valgfrihet.

Forsikringene bør konkurranseutsettes på pris og vilkår. Kundene bør selv få velge mellom de tilgjengelige produktene. Dette vil kunne føre til lavere priser og bedre tjenester for kundene våre. Et åpnere marked, vil kanskje også gi rom for nye leverandører i dette segmentet.

Vi kunne for eksempel tenke oss en enkel sammenligningtjeneste som gjorde det lettere for kundene å velge basert på pris, eiendomsmeglerens anbefaling, boligtype og forskjellig dekning.

NEF lager gjerne en slik tjeneste dersom foretakene ønsker det. Vi tar uansett saken videre med relevante myndigheter.

Omdømmekostnad

Dersom vi ikke selv gjør noe, tror jeg det vil bli økende negativt fokus på de tette båndene mellom eiendomsmeglere og underleverandører. Dette har en potensiell omdømmekostnad.

Vår lojalitet bør ligge hos kundene våre, ikke hos underleverandørene. Dagen vår bør begynne og slutte med spørsmålet; hva er best for kundene?

Del artikkel