Kan man selge hytte i nabokommunen? Kan man gjennomføre overtakelse?

Kjøpe fjellhytte? Dette skal du se etter!

Forskjell på gjeldende smittevernlov og nylig vedtatt forskrifter om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.  

NEF la den 17.mars ut en sak på vår hjemmeside om overtakelse av fritidsbolig. I saken ble det vist til en nylig vedtatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.  

Forbudet mot opphold på fritidseiendom er inntatt i forskriftens § 5. Opprinnelig het det i denne bestemmelsen at man ikke skulle ha rett til å «ta opphold» på fritidsbolig i annen kommune. § 5 trådte ikke i kraft samtidig med resten av forskriften.  

Den 19. mars ble denne bestemmelsen endret, og bestemmelsen lyder nå:  

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen 

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. 

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften 

Hele forskriften, også § 5, har nå trådt i kraft, og den gjelder til 3. april 2020.   

Som det fremgikk da vi omtalte bestemmelsen tidligere, er vår tolkning at dette forbudet ikke vil omfatte det å gjennomføre en avtalt overtakelse. Å reise for å overlevere en hytte er ikke å «ta opphold» på den. Etter endring av ordlyden, hvor det nå presiseres at forbudet gjelder det å overnatte på en fritidseiendom, kommer det enda tydeligere frem at forbudet ikke rammer de som skal overlevere/overta en hytte.  

Skal en kommune nekte en eiendomsmegler, selger eller kjøper å reise til en hytte for å gjennomføre en overtakelse, må kommunen ha hjemmel for dette i annen lovgivning enn denne bestemmelsen.  

Enkelte kommuner har fattet forskjellige påbud og forbud, herunder innreiseforbud, med hjemmel i smittevernloven. Som en følge av dette oppfordrer vi derfor eiendomsmeglere som skal gjennomføre en overtakelse i en annen kommune enn hjemkommune, til å ta kontakt med lokale myndigheter og undersøke hvorvidt det foreligger slikt forbud.  

Er det fattet innreiseforbud vil overtakelse ikke la seg gjennomføre. Er det ikke fattet innreiseforbud eller andre aktuelle påbud/forbud vil ikke kommunen kunne nekte megler/selger/kjøper å gjennomføre en avtalt overtakelse.  

NEF oppfordrer uansett forbud eller ei alle våre medlemmer til å i størst mulig grad respektere den enkelte kommunes behov for å redusere antall personer som reiser inn/ut av kommunen. Vi oppfordrer også alle til å dele informasjon for å gjøre alle – både kolleger og konkurrenter – best mulig rustet til å stå i den utfordrende situasjonen vi er i. Bransjen bør stå samlet og bidra til samfunnsdugnaden! 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no