Bergen harbour and Bryggen street, Norway

Hvordan legge til rette for flere boliger i Bergen?

NEFs erfaring er at storbykommuner som har en klar og utalt ambisjon om å legge til rette for flere boliger lykkes bedre enn kommuner som har mer vage målsettinger. Bergen kommune har satt dette på agendaen, og NEF har i høringssvaret vårt kommet med våre anbefalinger.

Summen av endret demografi må reflekteres i både hvor mange boliger og hva slags type boliger Bergen kommune regulerer og får på plass.

Del artikkel