Em 1 2018

Fornøyde kunder må ikke være en sovepute

Veldig mange forbrukere er fornøyde med tjenestene eiendomsmeglerne leverer, men det samtidig er rom for forbedringer, viser en brukerundersøkelse Finn.no nylig har gjennomført. Undersøkelsen viser også at andelen som velger å selge privat at falt gjennom de senere årene.

Av: Svein Strømnes

Når en kunde ønsker seg å kjøpe den samme tjenesten igjen er det et god tegne på at man har gjort mye riktig, og i undersøkelsen til Finn.no svarer 71 prosent de ville brukt samme eiendomsmegler som de brukte sist ved et framtidig salg av bolig.

I motsetning til hva mange tror er ikke den oppnådde prisen det eneste suksessfaktoren megleren måles etter når kundene velger å benytte seg av eiendomsmeglerens tjenester.  At handelen gjennomføres på en trygg og ordnet måte, og at man får hjelp av profesjonell aktør til å markedsføre boligen, er like viktige faktorer som høyest pris.

– Undersøkelsen vår viser at folk gjennomgående er god fornøyde med megleren sin, men det er også noe å gå på. Så på den ene siden kan man være godt fornøyd, men vi ser på en annen side at stadig flere vurdere alternativer til å bruke eiendomsmegler før de selger boligen sin og at de vil vurdere når de neste gang skal selge boligen sin. Her er det trolig noe å grave dypere i for å finne ut hva dette skyldes, sier salgsdirektør i Finn Eiendom Johan Fredrik Høvås til Eiendomsmegleren.

Han tror det er underkommunisert at det dreier seg om mer enn bare høy pris.

– Dette er åpenbart at det er viktig for eiendomsmeglerne å score høyt både på trygghet, god markedsføring og pris. Vi ser det også i mange andre sammenhenger at det er en økende trend at folk velger «convenience» for å slippe å gjøre ting selv, sier han og peker blant annet på hvordan vi blant annet kjøper dagligvarer på nettet.

Bolig = viktig

Undersøkelsen til Finn.no bekrefter også viktigheten av boligmarkedet for nordmenn når det kommer fram at 60 % av oss har sett på en boligannonse den siste uken. Den viser videre at boligselgere i gjennomsnitt vurderer 1-2 eiendomsmeglere og de mottar tilbud fra 1-3 eiendomsmeglere.

«Vi har ikke gjort undersøkelsen før, men har en hypotese om det er ett nytt trekk hos forbruker at ikke alle som vurderes inviteres til befaring. Er det slik at forbruker ikke egentlig ønsker megler hjem i stua?»

Den forteller også at forbrukerne i gjennomsnitt er fornøyde med eiendomsmeglernes oppfølging av dem og at de har bra kunnskap om markedsføring av boliger.

Færre på egen hånd

Hvem annonserer på FINN eiendom

De senere årene har det vært en del fokus rundt nye tjenester som tilbyr forbrukere hjelp når de skal selge eiendommene sine, men Finn-direktøren kan ikke se grunnlag for at dette er en trend som har slått an i markedet når de nå har tatt ut statistikk for hvor mange som velger å annonsere på Finn.no. Han tror dette også passer bra i forhold til teorien om at folk vil ha hjelp til å gjøre bolighandelen så trygg og behagelig for seg selv.

– Vi ser en generell trend at det er en profesjonalisering av eiendomsmarkedet som helhet. Nye tall som vi nettopp har tatt ut bekrefter også denne trenden. Da vi åpnet opp for privatannonser for bolig i 2011 var tallet på 2,2 prosent, mens det tallet i fjor gikk ned til 1,5 prosent i fjor, sier Johan Fredrik Høvås.

– Samtidig ser vi også at leiemarkedet og fritidsmarkedet også blir mer profesjonalisert, og der er endringene enda større. I 2011 var andelen privatannonser for fritidsboliger oppe i 20 prosent, mens den nå er nede på 6,1 posent. Jeg tror forslaget om å gjøre «litt mer jobb selv» som noen av selvsalgstjenestene har kommunisert, stopper i døra hos veldig mange, sier han.

Han mener likevel ikke at eiendomsmeglerne skal bruke det som sovepute at folk i større grad nå bruker eiendomsmeglere.

– Det viktigste for eiendomsmeglerne framover er selv om vi ser en økt profesjonalisering i eiendomsmarkedet og at de aktørene som har prøvd seg så langt ikke har slått gjennom, så skal man være veldig forsiktig med å konkludere med at det ikke blir de store endringene i vår bransje. Den farligste konklusjonen man kan trekke er at det er «game, set and match» til eiendomsmeglerne i forhold til selvsalgstjenester. Det kan komme konsepter som faktisk tilbyr den «convenience» og som også er konkurransedyktig på pris og kvalitet.

– Det vil komme endringer i alle bransjer, også i eiendomsmegling. Både fordi det er nødvendig, men også fordi det er mulig. Endringer vil kunne komme utenfra, men det er alle muligheter for at endringene også kan komme fra bransjen selv, på tross av ett strengt regulatorisk regime.

– De to viktigste grunnene til at endringer vil og bør komme er forbrukerkrav og behov for effektivisering. Forbrukerne stiller stadig større krav til alle produkter og tjenester, og sammenligner sin kundeopplevelse på tvers av alt de handler. Tall Finanstilsynet presenterte på NEFs høstkonferanse viser at antall omsetninger per megler viser en klart synkende trend, det peker på ett kritisk behov for effektivisering. Mitt utgangspunkt er at eiendomsmegleren har en sterk posisjon markedsmessig, og at det styrkes ytterligere når store deler av eiendomsmarkedet profesjonaliseres. Det digitale skiftet gir muligheter for de foretakene og meglerne som virkelig griper muligheten til å endre hvordan de driver eiendomsmegling. Gjennom effektivt drift og unike kundeopplevelser har eiendomsmeglere endelig en mulighet til virkelig å posisjonere seg overfor forbruker og løse en siste av bransjens store utfordringer; at forbruker ikke ser forskjell på foretakene.

En bransje i endring

Med sitt gode innblikk i både boligmarkedet og eiendomsmeglingsbransjen har Høvås kunnet observere at det har blitt tatt mange grep i bransjen for å møte de nye utfordringer, både i forhold til digitalisering og konkurranse fra andre aktører.

– Det er ikke sånn at bransjen har stått stille. Det har blitt utviklet verktøy som har gjort hverdagen bedre både for eiendomsmegleren og forbrukeren. Så at man er i gang skal man se positivt på, men jeg tror også at man med fordel kan skru opp tempoet betydelig. Kunden må settes i sentrum, og gjennom dyp innsikt i kundens forventninger må foretakene endre hvordan de leverer tjenestene sine. Til nå har det vært mest fokus på markedsføring og diverse app’er, mens selve tjenesten og virksomheten for øvrig i hovedsak drives som den alltid har vært drevet.

Eiendomsbransjen har alle muligheter for være det foretrukne valget også fremover;

  • Forbrukerne ønsker hjelp med det meste, også kjøp og salg av eiendom.
  • Eiendomsmeglerne har fornøyde kunder og høy kompetanse om ett komplekst marked.
  • 98,5% benytter en eiendomsmegler, så bransjen har per nå kontroll på kundestrømmen.

Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren 1 2018.

Del artikkel