Foto: Tierra Mallorca on Unsplash

Foreslår små endringer i boliglånsforskriften

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) foreslår i sitt høringssvar til Finansdepartementet at boliglånsforskriften videreføres slik den er i dag, men med et unntak.

For å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld fastsatte Finansdepartementet sommeren 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften ble strammet inn og videreført fra 1. januar 2017, og senere videreført på nytt fra 1. juli 2018. Gjeldende boliglånsforskrift skal i utgangspunktet gjelde frem til 31. desember 2019.

Finansdepartementet sendte 10. september Finanstilsynets forslag om videreføring av boliglånsforskriften på høring, og NEF svarte på dette den 22. oktober.

Hovedkonklusjonene i NEFs høringssvar er at:

• Boliglånsforskriften videreføres med dagens regionale profil, og uten vesentlige endringer – med ett unntak:
o Det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel.
• Forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2020.

Del artikkel