Eiendomsmegler

Flere vil bli eiendomsmeglere

Både de offentlige høyskolene/universitetene og Handelshøyskolen BI opplever økt antall i søkere til eiendomsmeglerstudiet.

Samordna opptak til de fire offentlige høyskolene/universitetene viser at det var 353 personer som søkte for å komme inn på de i alt 175 plassene på eiendomsmeglerstudiet innen søknadsfristen 15. april. Dette er en økning på drøye ti prosent fra søkerantallet i fjor.

Universitetet i Sørøst-Norge opplever en sterk økning i antallet søkere, mens de tre a andre studiestedene opplever en nedgang i antall søkere.

Handelshøyskolen BI praktiserer løpende opptak, men har så langt også opplevd økt interesse for eiendomsmeglerstudiet. Så langt er det 26 prosent flere søkere enn ved samme tid i fjor.

Interessen er størst for å begynne på studiet i Nydalen i Oslo, mens det er en liten nedgang i antall søkere til BI i Stavanger.

– Et stabilt boligmarked med høy etterspørsel etter eiendomsmegleres kompetanse og en stadig høyere yrkesanseelse gjør studiet attraktivt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Etter flere år med store svingninger i søkertallene er situasjonen normalisert og årets tall tilsier at utdanningskapasiteten vil være bedre tilpasset markedssituasjonen framover, sier Geving.

Del artikkel