morten-baltzersen

Finanstilsynet advarer mot finansiell ustabilitet – NEF ikke like bekymret

Finanstilsynet advarer i sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn» om faren for finansiell ustabilitet som en følge av høy gjeld i husholdningene og fortsatt høye priser i boligmarkedet. Norges Eiendomsmeglerforbund er på den andre side ikke like bekymret for boligmarkedets del.

I rapporten skriver Finanstilsynets blant annet at; «Høy gjeld i norske husholdninger og høye priser på boliger og næringseiendom utgjør fortsatt de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet»

Videre heter det at; «Boligprisene i Norge har økt mye over lang tid og betydelig mer enn disponibel inntekt per innbygger. De siste månedene har det vært det vært et markert omslag i boligmarkedet. Renteoppgang og økonomisk usikkerhet innebærer økt risiko for et kraftig boligprisfall. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land, og andelen husholdninger med særlig høy gjeldsbelastning har økt de siste årene. Kun en liten andel av husholdningenes gjeld har fast rente. Økt rentenivå vil dermed slå raskt ut i økte renteutgifter.»

– Mange norske husholdninger er særlig utsatt ved en kraftig renteoppgang, inntektsbortfall og fall i boligprisene. Gjeldsproblemer i husholdningssektoren vil få store økonomiske og finansielle ringvirkninger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Carl O. Geving (Foto. Joakim Karlsen)

– Naturlig konsekvens

Norges Eiendomsmeglerforbund er ikke like bekymret for utviklingen i boligmarkedet som det Finanstilsynet er, og mener at de siste måneders urolighet i boligmarkedet vil bedre seg når vi kommer et stykke ut i 2023.

Selv om gjeldsgraden er høy i husholdningene og boligprisene faller, er det er ikke grunn til alvorlig bekymring for boligmarkedet og boligeierne. Priskorreksjonen er et naturlig konsekvens av  renteutviklingen og usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Prisfallet bunner trolig ut noen måneder inn i 2023, men det blir neppe veldig dypt. Fallhøyden er begrenset i det norske boligmarkedet fordi utlånsreguleringen har bidratt til en mer moderat prisvekst under pandemien enn i de fleste land,  sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

 Vi forutsetter at Norges Bank får kontroll på inflasjonen og venter at rentebanen vil bli nedjustert. Selv om husholdningenes rentebelastning har økt betydelig, vil de fleste husholdningene ha evne til å betjene sine boliglån, og terskelen for nye boligkjøpere vil senkes når boligprisene stabiliseres på et lavere nivå i tråd med forventning,  sier Geving videre.

NEF er derimot mer bekymret for hva som skjer når boligmarkedet snur oppover igjen.

 Det er større grunn til bekymring for boliginvesteringene og fremtidig boligmangel. Salget av nye boliger og boligbyggingen er rammet i en helt annen grad enn salget av brukte boliger. Det vil kunne føre til boligmangel på den andre siden av boligpriskorreksjonen, og dermed bidra til å løfte boligprisene på litt sikt, sier Carl O. Geving.

Del artikkel