oslo-uranienborg-oven

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

Det ble solgt 6 prosent færre boliger i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette viser nye tall fra SSB. Nedgangen er størst i Oslo og Rogaland som hadde nesten 30 prosent færre boligsalg. Derimot økte salget av fritidsboliger i samme periode med 9 prosent.

I alt ble det tinglyst 48.400 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 101,6 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2. kvartal året før. Dette viser tall som SSB la frem fredag 12. august. 

Størst nedgang i Oslo og Rogaland

To deler av landet skiller seg ut. Et der etterspørselen er meget høy, og et der tilbudssiden er stor.

I Oslo var nedgangen på 29 prosent, mens gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning økte med 9 prosent.

I Rogaland ble det solgt 28 prosent færre boliger. I vestlandsfylket gikk gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning derimot ned med 3 prosent.

Det trange boligmarkedet i Oslo har fått SVs Snorre Valen til å foreslå økt skatt på eiendom. Det mener NEFs direktør Carl O. Geving er en dårlig ide:

– I valget mellom to onder – en boligterskel som er ubehagelig høy, versus det å trigge et boligpriskollaps – er jeg ikke i tvil om at hva man bør velge, sier Geving, som har ingen tro på en rask løsning for boligmarkedet, men langsiktig arbeid med å bygge flere boliger, kommenterte han til E24 tidligere i uken.

NEF har flere ganger påpekt at det er viktig å sørge for at tilbudssiden i Oslo øker, gjennom at det byges mer.:

– Regjeringen tar grep for å øke boligbyggingen, men implementeringen tar lang tid og de lokale myndighetene somler med tomteregulering og byggesaksbehandling, påpekte Carl O. Geving i DN tidligere i august.

Jevn nedgang: Figuren viser antall omsatte boliger i annet kvartal fordelt på boligtyper. Det er ingen boligtyper som peker seg ut, det er en jevn nedgang. (Kilde: SSB)
Jevn nedgang: Figuren viser antall omsatte boliger i annet kvartal fordelt på boligtyper. Det er ingen boligtyper som peker seg ut, det er en jevn nedgang. (Kilde: SSB)

 

Hyttemarkedet øker

I 2. kvartal ble det totalt omsatt 3 400 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sett i forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med 9 prosent.

Det ble omsatt 2 600 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 800 omsetninger.

Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,7 millioner, mens tilsvarende tall for festet tomt var 1,5 millioner kroner.

 

Figuren under viser hvordan boligprisene har økt vesentlig mer en hytteprisene de siste årene.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Gjennomsnittlig kjøpesum pr omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt. (Figur: SSB).

Del artikkel