Eiendomsmeglingsbransjen samler seg bak en forsikringsordning

  • Av: Svein Strømnes
  • 2. mai 2016
  • Nyheter

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge samler seg bak forsikringsordningen i NEFS – og NEFS skifter navn til Forsikringsfondet.

Norges Eiendomsmeglerforbund Skadeforsikringsfond (NEFS) ble opprettet i 1990. Det var en tid hvor bransjen bestod av mange små selvstendige aktører med behov for et organisert innkjøp av profesjonsansvarsforsikringer. Siden den gang har bransjen har forandret seg fra små enheter til dagens marked hvor foretakene i hovedsak er organisert i kjeder. NEFS betjener i dag ca. 50% av bransjen.

NEFS har alltid vært en selvstendig juridisk enhet, selv om Norges Eiendomsmeglerforbund har vært engasjert som forretningsfører og administrator av forsikringsordningen.

Samler bransjen

Medlemmene i NEFS representeres både fra medlemsmassen i NEF og medlemsforetakene i Eiendom Norge. Eiendom Norge ønsker derfor også å være involvert i NEFS. Styret i NEFS er svært fornøyd med at de to medlemsorganisasjonene nå kan stå samlet bak forsikringstilbudet.

– Vi har en ambisjon om å utvikle bedre og flere forsikringsprodukter for medlemmene. Et samarbeid på tvers av hele bransjen vil styrke forsikringsfondets muligheter for å fremforhandle gode løsninger for meglerne, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– For dagens medlemmer i NEFS vil endringene bare innebære positive muligheter. For å sikre at medlemmene har et optimalt forsikringstilbud, både pris og villkårsmessig, er dagens forsikringsordning ute på anbud, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Nytt navn, nye vedtekter og ny organisering

I forbindelse med at begge bransjens organisasjoner knyttes til fondet, får NEFS nytt styre og navnet endres til Forsikringsfondet. Forsikringsfondet vil fortsette å være en selvstendig juridisk enhet. Dagens styre på 3 medlemmer vil utvides ved at NEF og Eiendom Norge i tillegg får hver sin plass i styret. NEFS generalforsamling 25. mai vil bli forelagt nye vedtekter for behandling. Dagens vedtekter justeres og tilpasses slik at alle eiendomsmeglingsforetak heretter kan søke om å bli medlemmer.

Formål og veien videre

Forsikringsfondets formål skal fortsatt være å fremforhandle og tilby medlemmene konkurransedyktige forsikringsordninger og produkter som blant annet tilfredsstiller lovgivers krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak.

Forsikringsfondet viderefører den kollektive profesjonsansvarsforsikringen som omfatter sikkerhetsstillelse, formuesansvar- og kriminalitetsforsikring. I tillegg ønsker Forsikringsfondet i fremtiden å kunne tilby andre relevante forsikringsordninger og produkter til medlemmene.

Det vil i løpet av noen uker avgjøres om ordningen fortsetter i Tryg eller om den plasseres i et annet forsikringsselskap. Det vil bli sendt ut egen informasjon i forhold til dette når beslutning er tatt.

Overgangen fra NEFS til Forsikringsfondet vil ikke medføre noen praktiske endringer for medlemmene. Premieberegning, fakturering og melding om skade fortsetter som før.

NEF_logo_RGB_mestvanligbl___001 Eiendom Norge
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no