boliger_i_rekke

Bra salg i nyboligmarkedet

Salget av nye boliger de siste 12 månedene ligger fire prosent over samme periode i fjor.

Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at det i løpet av de siste året har blitt solg over 31 000 nye boliger.

Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger henholdsvis åtte prosent og tre prosent over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger sju prosent under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 prosent flere boliger enn i mai i fjor.

Mye ingangsetting

Det meldes også om svært god aktivitet i byggebransjen.

– Igangsettingen i mai endte hele 29 prosent over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen mye av det vi har ligget under fjoråret på igangsetting, og igangsettingen ligger hittil i år bare 2 % bak fjoråret, fortsetter han. Igangsettingen av leiligheter ligger 1 % under fjoråret, småhus ligger 9 % under fjoråret og eneboliger ligger 3 % over fjoråret på igangsetting. De siste 12 månedene er det igangsatt ca 30 000 boliger, Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

 

 

Del artikkel