økokrim

Indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom

Det er et krav at rapporteringspliktige skal oppfylle forpliktelsene i både hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket. 

Treff i sanksjonslister, og eventuell annen informasjon, innebærer for det første at midlene i kundeforholdet fryses og rapporteres til UD og Finanstilsynet. Slike treff vil som regel også utløse undersøkelsesplikt etter hvitvaskingsloven § 25.

Dersom vilkårene til rapporteringsplikten etter hvitvaskingslovens § 26 er oppfylt, skal det i tillegg sendes en MT-rapport til Økokrim v/ EFE (Enheten for finansiell etterretning).  Det er i slike tilfeller ønskelig at det fremkommer i MT-rapportene at UD er gjort kjent med listetreffet.

EFE har utarbeidet en indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom.

Listen kan fås ved henvendelse til juridisk@nef.no.

Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å motta listen vil bli underlagt taushetsplikt etter politiregisterloven § 35, jf. straffeloven § 209.

Del artikkel