Fremtidsfullmakt

Hvis du ikke lenger kan ivareta egne interesser, kan statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) oppnevne en verge for deg. Men vergemålsloven inneholder også alternative ordninger som ivaretar dine økonomiske og/eller personlige interesser. Temaet nedenfor er alternativet fremtidsfullmakt.

Av: Line Karlsen Ask, advokat MNA – HELP advokatene – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglerne nr. 3 2021

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument der du forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag, for eksempel etter ulykke, slag eller demenssykdom.

Formålet med reglene er å verne interessene våre når vi ikke lenger kan gjøre det selv.

Mange blander testament og fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten forteller hva som skal skje mens du lever, testamentet hva som skal skje når du dør.

Hvem kan lage fremtidsfullmakt?

Du må være over 18 år, og kunne forstå hva fullmaktens innhold betyr (være samtykkekompetent). Slike fullmakter kommer oftest til nytte på ved alderssykdom, men alvorlige skader og sykdom kan ramme i alle aldre.

Hvem kan være fullmektig?

Du bestemmer selv hvem som kan være fullmektig. Det er veldig viktig å velge rett person, for ingen fører løpende kontroll med hvordan fullmektigen utfører oppdraget. Du skal derfor være trygg på at denne vil ivareta dine interesser best mulig. Har du ikke en slik person i livet ditt, er kanskje vergemål bedre? Fullmektigen må være over 18 år når fullmakten skal brukes, og kan ikke selv ha verge. Fullmektigen må være en person, ikke et advokatfirma eller en organisasjon.

Det er ofte praktisk å ha én fullmektig i utgangspunktet, men ved større disposisjoner, som salg av fast eiendom, kan du bestemme at flere fullmektiger i fellesskap tar avgjørelser. Men her må du samtidig vurdere risiko for konflikt.

Det er viktig å huske at situasjonen kan endre seg før fremtidsfullmakten skal brukes. Mange velger barn som fullmektiger. Dette er kanskje ikke like naturlig hvis den ene ektefellen blir alvorlig syk 10 år før den andre? Ektefeller som gir hverandre gjensidig fullmakt bør imidlertid ta høyde for hvem som trer inn ved skilsmisse eller samlivsbrudd.

Den som har flere barn ønsker ofte at alle barna skal være fullmektiger. Dette kan være vanskelig i praksis. Et alternativ er gå gi fullmektigansvar til ett av barna, og innsynsrett til de andre.

Innhold og omfang

Fremtidsfullmakten kan omfatte både personlige og økonomiske forhold. Eksempler på økonomiske forhold er typisk kjøp og salg av eiendeler, betaling av gjeld og utgifter, forsikringsspørsmål, håndtering av bankkonti, skattemelding og søknader om økonomiske ytelser.

Eksempler på personlige forhold kan være hvor du skal bo, fritidsaktiviteter, lege- og tannlegeavtaler, klager på ytelser og behandling på dine vegne.

Fremtidsfullmakt og eiendom

Hvis fremtidsfullmakten omfatter salg, overdragelse eller utleie av fast eiendom, bør det klart fremgå hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Identifisér helst eiendommene slik Kartverket gjør for å unngå tvil om hvilken eiendom det dreier seg om.

Det er viktig å huske alle eiendommer. Ikke glem små eierandeler som tilhørende garasjeplass, andel i lekeplass, eller om eiendommen har flere gnr/bnr.

Fremtidsfullmakten bør også ta høyde for endrede forhold, som reinvestering av midler i ny bolig. Mange flytter av helsemessige årsaker fra hus til leilighet med alderen. Hvis du tror at det kan skje, kan du skrive at fullmakten skal gjelde også eiendom som du senere kjøper, arver eller overtar. Eksempel:

                         «Fullmakten skal også gjelde dersom jeg bytter bolig før ikrafttredelse».

Vær tydelig om salg

Skal eiendommen selges på det åpne markedet? Innad i familien? Skal fullmektigen selv eller fullmektigens nærmeste kunne kjøpe eiendommen? I så fall må dette fremgå klart av fullmakten. Dersom det ikke fremgår av fullmakten, kan statsforvalteren oppnevne en verge for å håndtere problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil.

Fullmektigen kan ikke representere deg i saker der han eller hun vil være inhabil som verge, jf. § 34, men likevel gjennomføre disposisjoner som fullmakten særskilt angir. Eksempel:

  • Fullmektigen skal sørge for at min bolig i [adresse], kommunenummer […], gårdsnummer […], bruksnummer […] blir solgt på det tidspunktet jeg får fast sykehjemsplass. Midlene fra salget, etter at all min gjeld er betalt, skal utdeles likt mellom mine barn som forskudd på arv.

Husk at den som får tildelt langtidsopphold ved kommunalt sykehjem må betale opptil 85 prosent av inntektene til kommunen. Vurder hva som er skattemessig hensiktsmessig: utleie vs. salg.

Eiendom i utlandet

Det kan stilles spørsmål ved om en norsk fremtidsfullmakt for en som er bosatt i Norge kan brukes ved salg av eiendom i utlandet.

I tråd med Haag-konvensjonen vil muligheten for å benytte en fremtidsfullmakt være avhengig av reglene i landet hvor eiendommen ligger. Problemet ligger i om registermyndighetene i det aktuelle landet vil godta en eiendomsoverføring som er undertegnet av en fullmektig. I for eksempel England, Skottland, Sverige, Spania, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Danmark og Finland eksisterer ordningen med fremtidsfullmakt, og det er sannsynlig at en stadfestet norsk fremtidsfullmakt vil kunne benyttes. Italia har ingen ordning med fremtidsfullmakt, og det er usikkert om registermyndighetene vil akseptere en norsk fremtidsfullmakt.

Ikrafttredelse

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. I praksis innhentes en legeerklæring som tar stilling til fullmaktsgivers evner. Det bør fremgå av fullmakten at den som er utpekt som fullmektig kan innhente en slik legeerklæring.

Det kreves i utgangspunktet ikke noe vedtak eller godkjennelse fra staten for at fullmakten skal tre i kraft. For å kunne tinglyse skjøte/hjemmelsdokument må imidlertid fremtidsfullmakten stadfestes av statsforvalteren. Da vil fullmektigen motta en attest, som kan vises frem når denne ivaretar fullmaktsgiver. Attesten vil tinglyses før dokumentet sendes til fullmektigen.

Stadfestingen kan ta tid. Det er derfor lurt å sende inn fremtidsfullmakten så raskt som mulig etter ikrafttredelsen hvis du vet at den skal benyttes til salg av eiendom. Fullmakten kan imidlertid ikke stadfestes før den trer i kraft.

Statsforvalterens kontroll

Statsforvalteren fører ikke løpende kontroll med fullmektigen og det er heller ingen varslingsplikt i loven. Hvis statsforvalteren får varsel om at dine interesser ikke ivaretas rett, kan statsforvalteren kreve opplysninger om fullmaktsforholdet og pålegge regnskapsplikt.

Statsforvalteren kan opprette verge selv når fremtidsfullmakt foreligger. Vurderingen skal legge vekt på om fullmektigen ivaretar fullmaktsgiverens interesser som forutsatt, og om det er behov for ytterligere bistand.

Hvis fullmektigen går utenfor fullmakten, er det privatrettslig erstatningsansvar som gjelder, og fullmektigen kan bli erstatningsansvarlig.

Oppsummert:

Det som er en god ordning for noen, kan være en dårlig ordning for andre. Om du har behov for en fremtidsfullmakt, må vurderes konkret. Fremtidsfullmakt gir fleksibilitet fordi fullmaktsgiver selv bestemmer innholdet. Men det er viktig at fullmakten er godt formulert, og at du har tenkt grundig gjennom hvem som skal representere deg.

Print Friendly, PDF & Email

Søk i ordbok

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
post
page
job_listing
program
partner

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no