• Fagartikkel
penger-pexels-photo

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019. 

Finansdepartementet har fastsatt forskrift 20. juni 2019 nr. 763 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. 

Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark. 

Del artikkel: